Van SEH naar IT: Renate Bongaards over het toepassen van haar zorgachtergrond binnen de propositie Acute Zorg

“Wat mijn achtergrond in de zorg zo waardevol maakt, is dat ik het perspectief van de acute zorgsector kan meebrengen. Vanuit die blik kan ik kijken naar hoe we onze ondersteuning vanuit Topicus kunnen verbeteren.” Na jarenlange werkervaring op de SEH, bij de ambulancedienst en Artsen zonder Grenzen, besloot Renate Bongaards het roer om te gooien. Ze werd Propositielead Acute Zorg bij Topicus. Een sprong in het diepe, maar Renate weet haar kennis over de sector in te zetten om de zorginnovatie een stap vooruit te brengen.


Renate: “Ik kom nog uit de generatie van Medisch Centrum West. Daar werd het zaadje geplant voor mijn liefde voor de zorgsector. Ik heb in allerlei onderdelen van de zorg gewerkt, van verpleeg- en verzorgingstehuizen tot aan GGZ, maar bleek vooral een voorliefde voor de acute zorg te hebben. Ik heb van meerdere afdelingen mogen proeven, maar wilde het liefst werken op de SEH – dáár zat de actie. Uiteindelijk heb ik meerdere jaren met veel plezier op de SEH in Amsterdam gewerkt. Vanuit daar ben ik vervolgens overgestapt naar de ambulancedienst.”


Van papieren dossiers naar EPD’s

“Het zit niet in mijn aard om lang hetzelfde te doen. Mijn drang naar uitdaging en afwisseling leidde ertoe dat ik 50/50 in het primaire zorgproces werkte en daarnaast staf- en beleidsadviesfuncties vervulde. Daardoor hield ik mij steeds meer bezig met zorginnovatie en dan krijg je al snel met IT te maken. Zo heb ik de transitie van papieren dossiers naar EPD’s begeleid en allerlei innovaties die daaruit volgden.“

"Wat mijn achtergrond in de zorg zo waardevol maakt, is dat ik het perspectief van de acute zorgsector kan meebrengen en vanuit die blik kan kijken naar hoe we onze ondersteuning vanuit Topicus kunnen verbeteren."

Renate Bongaards, Propositielead Acute Zorg

Een brug slaan tussen praktijkbehoeften en productontwikkelingen

“Vanuit mijn laatste baan waren wij klant van Topicus, dus we kenden elkaar. Ik stelde vaak kritische vragen en had ideeën over wat beter kon. Dat maakte dat we met elkaar in gesprek gingen en zo ontvouwde zich de kans voor mij om als Propositielead Acute Zorg bij Topicus te starten. Een mooie mogelijkheid om mijn verbeterideeën ook daadwerkelijk toe te passen, maar tegelijkertijd ook enorm spannend. Ik besloot de stap te zetten.


Ondertussen ben ik anderhalf jaar in dienst. Als ik terugkijk op mijn werkverleden in de zorg, denk ik vooral nog aan de kleine, mooie momenten: de mens in de patiënt zien, het directe patiëntcontact en het besef dat je écht iets voor de ander kunt betekenen. Veel mensen vragen natuurlijk naar alle spannende en grote momenten die ik meemaakte, maar voor mij zat het vooral in de kleinere momenten.


Die mooie momenten probeer ik ook in mijn huidige baan toe te passen door zowel met collega’s als met klanten de verbinding te blijven maken. Mensen echt zien, begrijpen, en aandacht voor elkaar hebben. Het helpt dat klanten weten waar ik vandaan kom, sommigen kennen mij goed. In mijn huidige rol heb ik de oprechte intentie om de beste dienstverlening op te zetten voor deze mensen die elke dag zo hard werken voor ons allemaal. Wat mijn achtergrond in de zorg zo waardevol maakt, is dat ik het perspectief van de acute zorgsector kan meebrengen en vanuit die blik kan kijken naar hoe we onze ondersteuning vanuit Topicus kunnen verbeteren.”

“Zorgprofessionals binnen de acute zorg willen steeds meer samenwerken. Daarom is het belangrijk om logisch geïntegreerde, gebruiksvriendelijke services aan te bieden. Vanuit dat perspectief kijken we naar de doorontwikkeling van ons platform."

Renate Bongaards, Propositielead Acute Zorg

Zorgcoördinatie binnen de acute zorg optimaal ondersteunen

“Zorgprofessionals binnen de acute zorg willen steeds meer samenwerken. Daarom is het belangrijk om logisch geïntegreerde, gebruiksvriendelijke services aan te bieden. Vanuit dat perspectief kijken we naar de doorontwikkeling van ons platform. De focus ligt op het doorontwikkelen, het dichter naar elkaar toebrengen van zorgverleners en het slimmer maken van onze producten. Zo kunnen we zorgcoördinatie in de acute zorg optimaal ondersteunen. Ons VIPLive Gepland Vervoer product voor de meldkamers en hun aanvragers is daar een goed voorbeeld van. Maar ook Zorg-ID Smart in ons VIPLive Ambulance EPD (voorheen Ambuforms) gaat de ambulancezorgprofessionals goed helpen,” sluit Renate af.


Voel je je aangesproken door dit verhaal? Heb je ideeën? Renate nodigt je uit om haar te benaderen via Renate.Bongaards@topicus.nl. Ze gaat graag met je in gesprek.