Zorgcoördinatiecentra een stap dichterbij

Regionale zorgcoördinatiecentra (ZCC) krijgen in heel Nederland steeds meer vorm. Ze worden opgericht om de samenwerking tussen zorgprofessionals te verbeteren. Het doel is om patiënten sneller de juiste hulp te bieden. Topicus is betrokken om de IT-ondersteuning van de werkprocessen optimaal in te richten in VIPLive.


Een solide basis door werkgroepen

De ZCC-processen en de IT-ondersteuning daarvan worden voor elke ketenpartner uitgewerkt in een werkgroep. Hierdoor ontstaan logische 'user flows' voor en tussen alle betrokkenen; een solide basis voor een goed werkend ZCC. Begin dit jaar is de werkgroep voor meldkamercentralisten gestart; de ‘MKA werkgroep'. Deze bestaat uit meldkamercentralisten van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en centralisten van de Veiligheids -en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Inmiddels is ook een werkgroep met triagisten van de huisartsenpost (HAP) aan de slag gegaan; de ‘HAP werkgroep’. En er volgen nog werkgroepen voor de geestelijk gezondheidszorg (GGZ) en voor de verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).

“Door de samenwerking met werkgroepen wordt onze ondersteuning vormgegeven vanuit het beoogde proces.”

Productlead Joliene Brouwer

Hoe werkt het ZCC straks voor de centralist?

Als er geen ambulancevervoer nodig is, kan de meldkamercentralist een patiënt vanuit VIPLive straks direct doorzetten naar de aangesloten HAP. Voor de registratie vraagt de centralist personalia uit, waarna het dossier van de patiënt kan worden opgevraagd bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). De registratie inclusief triage kan vervolgens digitaal worden overgedragen aan de HAP.


De HAP-processen worden nu uitgewerkt

De HAP werkgroep buigt zich onder andere over de digitale samenwerking tussen verschillende huisartsenposten in een regio. Zij hebben ons al de vraag gesteld om triagisten over organisaties heen te laten plannen vanuit het VIPLive Spoed EPD. Die mogelijkheid werken wij nu uit voor de werkgroep. Topicus Productlead Joliene Brouwer hierover: “Door de samenwerking met werkgroepen wordt onze ondersteuning vormgegeven vanuit het beoogde proces. Dat levert de beste resultaten op!”

“De ZCC’s delen onderling en met ons wat in hun regio werkt. Zo leren we van elkaar en worden we samen sneller beter.”

Productlead Joliene Brouwer

Utrecht werkt met ZCC-regieteams

Hoewel de ZCC-pilotgroepen uit verschillende regio’s samen de ZCC-werkwijze vormgeven, kan de precieze aanpak per regio verschillen. Zo gaat Utrecht werken met een ZCC-regieteam. Dit team bestaat uit een regiearts en een regieverpleegkundige, mogelijk aangevuld met een regieassistent. Zij beslissen uiteindelijk welke zorg moet worden ingezet. De patiënt kan bijvoorbeeld een consult op de huisartsenpost krijgen, er kan visite gereden worden of er kan alsnog besloten worden om een ambulance in te zetten. De keuze van het regieteam hangt af van de zorgvraag, maar ook van de beschikbaarheid van de verschillende zorgprofessionals om de patiënt tijdig de juiste zorg te kunnen bieden.


Best practices

Utrecht werkt dus met een regieteam dat continu overlegt met de afvaardiging van ketenpartners, fysiek bij elkaar in één ruimte. Elders proberen ketenpartners zorgcoördinatie ieder vanuit de eigen locatie vorm te geven. Elke regio doet het net anders en dat heeft voordelen vertelt Joliene Brouwer: “De ZCC’s delen onderling en met ons wat in hun regio werkt. Zo leren we van elkaar en worden we samen sneller beter.” 

Wil je meer weten over onze ZCC-ondersteuning?

Neem dan contact op met Rosa Scherjon

Joliene Brouwer
Product Owner
Joliene.brouwer@topicus.nl 06 416 471 00