Laboratoria

VIPLive ondersteunt het gehele diagnostische proces digitaal; van aanvraag tot financiële afhandeling. Ook kunnen zorgprofessionals via ons platform digitaal afspraken inplannen op onderzoekslocaties – inclusief die van ketenpartners. De modules sluiten naadloos op elkaar aan en kunnen ook zelfstandig worden ingezet.

Onze oplossingen

Lab Online

Digitaliseer het proces van het aanvragen, verwerken en inzien van laboratoriumonderzoeken. Verbind uw laboratorium op een efficiëntere manier met aanvragers en voorkom fouten.

Functieonderzoeken

Versnel het diagnostisch proces van uw functieonderzoeken. Laat informatie-uitwisseling met aanvragers en beoordelaars via VIPLive lopen en koppel meetapparatuur.

Declaratieservice

Handel uw financiële administratie van uitgevoerde diagnostiek af met VIPLive en de aanvullende dienstverlening van een vaste medewerker van onze declaratieservice.

Planning

Rooster en plan snel en efficiënt afspraken en onderzoeken binnen uw eigen laboratorium en bij partners met goede aansluiting op applicaties voor labordering en functieonderzoeken.

Hoe we laboratoria ondersteunen

Laboratoria vormen een cruciale schakel in het zorgproces rondom een patiënt. Zij werken samen met verschillende zorgverleners die allemaal op eigen wijze onderzoek aanvragen, plannen en factureren. Hierdoor zijn onderzoeksprocessen vaak trager, intensiever en foutgevoeliger dan nodig. Als antwoord hierop hebben wij oplossingen ontwikkeld waarbij niet alleen kwaliteit en efficiëntie, maar ook verbinden centraal staat.

Verbonden met andere systemen

Al onze oplossingen koppelen met laboratorium informatiesystemen zoals GLIMS, Labosys en Molis, én met systemen van uw zorgpartners zoals huisartsen. Dit bespaart u en uw partners tijd en geld. We kunnen bijvoorbeeld het aanvraagproces volledig digitaliseren met huisartsen die VIPLive via hun zorggroep gebruiken voor chronische zorg en regionale samenwerking.

 

Lees meer over VIPLive zorggroepen
Meer informatie?

Neem voor vragen over deze of andere laboratorium modules contact op met Emiel Smit. Voor overige vragen kunt u het contactformulier gebruiken of bellen naar +31885281020.

Emiel Smit
Businessline Manager
06 249 592 16