Laboratoria

Wij ondersteunen het gehele diagnostische proces digitaal; van aanvraag tot financiële afhandeling. Ook kunnen zorgprofessionals via ons platform digitaal afspraken inplannen op onderzoekslocaties – inclusief die van ketenpartners. De modules sluiten naadloos op elkaar aan en kunnen ook zelfstandig worden ingezet.

Onze oplossingen

Lab Online

Digitaliseer het proces van het aanvragen, verwerken en inzien van laboratoriumonderzoeken. Verbind uw laboratorium op een efficiëntere manier met aanvragers en voorkom fouten.

Functieonderzoeken

Versnel het diagnostisch proces van uw functieonderzoeken. Laat informatie-uitwisseling met aanvragers en beoordelaars via VIPLive lopen en koppel meetapparatuur.

Declaratieservice

Handel uw financiële administratie van uitgevoerde diagnostiek af met VIPLive en de aanvullende dienstverlening van een vaste medewerker van onze declaratieservice.

Planning

Rooster en plan snel en efficiënt afspraken en onderzoeken binnen uw eigen laboratorium en bij partners met goede aansluiting op applicaties voor labordering en functieonderzoeken.

Hoe we laboratoria ondersteunen

Laboratoria vormen een cruciale schakel in het zorgproces rondom een patiënt. Zij werken samen met verschillende zorgverleners die allemaal op eigen wijze onderzoek aanvragen, plannen en factureren. Hierdoor zijn onderzoeksprocessen vaak trager, intensiever en foutgevoeliger dan nodig. Als antwoord hierop hebben wij oplossingen ontwikkeld waarbij niet alleen kwaliteit en efficiëntie, maar ook verbinden centraal staat.

Verbonden met andere systemen

Al onze oplossingen koppelen met laboratorium informatiesystemen zoals GLIMS, Labosys en Molis, én met systemen van uw zorgpartners zoals huisartsen. Dit bespaart u en uw partners tijd en geld. We kunnen bijvoorbeeld het aanvraagproces volledig digitaliseren met huisartsen die VIPLive via hun zorggroep gebruiken voor chronische zorg en regionale samenwerking.

 

Lees meer over VIPLive zorggroepen
Hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de huisartspraktijk?

28 maart 2023

Hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de huisartspraktijk?

Hoe zijn de ervaringen die patiënten hebben met eerstelijnszorg van invloed op hun gezondheid? En hoe kan de huisartsenzorg nog beter aansluiten bij de behoeften van mensen met een chronische aandoening? Calculus (de declaratie- en administratieservice van VIPLive) en het Nivel bundelen hun expertise om dit in Nederland te onderzoeken. Ruim 20 landen doen mee aan het internationale PaRIS-onderzoek onder leiding van de OESO. Vorig jaar is een pilot uitgevoerd onder een klein aantal huisartsenpraktijken. De lessen die hieruit zijn getrokken, worden meegenomen in het hoofdonderzoek. Dit hoofdonderzoek start vanaf april 2023. Sinds half maart kunnen huisartsenpraktijken via VIPLive toestemming geven voor deelname aan dit onderzoek.

Uitnodiging: Proof of Concept voorspellen drukte bij huisartsenposten

14 maart 2023

Uitnodiging: Proof of Concept voorspellen drukte bij huisartsenposten

Wil je de planning van de telefonie bij jouw huisartsenpost verbeteren? Doe mee aan onze Proof-of-Concept (PoC) over voorspellingen doen met behulp van machine learning.

Themasessies groot succes voor Huisartsencoöperatie West-Brabant en de praktijken

27 februari 2023

Themasessies groot succes voor Huisartsencoöperatie West-Brabant en de praktijken

‘Hoe zorgen we dat onze huisartsen op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Hoe krijgen wij terugkoppeling van onze huisartsen?’, vragen die bij zowel de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) als bij Topicus naar voren kwamen. Ze gingen om tafel en het idee voor themasessies ontstond. Een groot succes voor zowel de zorggroep als de huisartsen in deze regio. Merel Vriends, projectmedewerker Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) en Amber Kleijnen, adviseur bij Calculus, adviseren andere zorggroepen om ook themasessies in te zetten.

Meer informatie?

Neem voor vragen over deze of andere laboratorium modules contact op met Emiel Smit. Voor overige vragen kunt u het contactformulier gebruiken of bellen naar +31885281020.

Emiel Smit
Businessline Manager
06 249 592 16