Digitaal verwijzen naar de SEH vanuit de huisartsenpost

Sinds 31 augustus 2020 kan huisartsenpost Oost-Brabant vanuit het Spoed EPD van Topicus (Topicus HAP) digitaal verwijzen naar ziekenhuizen die Chipsoft gebruiken. Deze mogleijkheid is nu ook voor andere Spoed EPD gebruikers beschikbaar.

Geen papieren verwijzingen meer

Naar aanleiding van een pilot met VZVZ, Chipsoft en Topicus kan huisartsenpost Oost-Brabant sinds augustus 2020 spoedverwijzingen naar de SEH van het Jeroen Bosch ziekenhuis te sturen via het LSP. In plaats van een afdruk wordt er nu een gestructureerd elektronisch bericht gestuurd naar het ziekenhuissysteem. 

De eerste twee weken 140 verwijzingen

De artsen van huisartsenpost Oost-Brabant had na twee weken al 140 verwijzingen gedaan. Zowel de huisartsenpost als het ziekenhuis zijn zeer tevreden over de werkwijze, omdat het aansluit bij het reguliere proces en er geen informatie meer handmatig overgenomen hoeft te worden.

Aan de slag 

Op dit moment kunnen alle huisartsenposten die het Spoed EPD van Topicus gebruiken (Topicus HAP) de SEH-koppeling inzetten met ziekenhuizen die Chipsoft hebben.

  • Ziekenhuizen kunnen contact opnemen met Chipsoft. Hierbij is het goed om te weten dat de koppeling zeer vergelijkbaar werkt als 'vooraankondiging ambulance'.
  • Voor huisartsenposten is de inrichting in het Spoed EPD eenvoudig. Je zou dit in theorie zelf met het ziekenhuis kunnen afstemmen, maar uiteraard is het Spoed EPD team van Topicus beschikbaar om mee te denken over de uitrol van de SEH koppeling!

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op met Marco via: marco.santing@topicus.nl of met John via: john.kamphorst@topicus.nl.