Capaciteitsplanning ambulances voortaan landelijk

Sinds 30 maart is een landelijk systeem operationeel voor de capaciteitsplanning van de ambulances in het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Op deze manier moet bovenregionale verplaatsing van (corona-)patiënten makkelijker worden.
Het initiatief voor de capaciteitsplanning voor ambulances komt voor uit een brede samenwerking. Het gaat om medewerkers van Ambulance Zorg Nederland, Meldkamer Haaglanden, Dutch Medical Group, Topicus Ambulancezorg en het LCPS. De samenwerking gaat ervan uit dat ambulance-voorzieningen overdag twee voertuigen ter beschikking en in de nacht één. Het LCPS gebruikt deze capaciteit om patiënten te laten vervoeren naar andere ziekenhuizen.


Bovenregionale verplaatsingen uitdagend

De afgelopen dagen werden honderden corona-patiënten vanuit provincie Noord-Brabant verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s. Binnen de regio, Noord-Brabant, kon het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) verplaatsingen van IC-patiënten zelf organiseren. Op het moment dat in de regio onvoldoende capaciteit was, ontstond een probleem. De bovenregionale overplaatsingen bleken uitdagend.


Nu de piek van de coronabesmettingen in Noord-Brabant wellicht voorbij is, kunnen bovenregionale verplaatsingen de komende tijd ook andere routes gaan volgen dan alleen vanuit de tot nu toe zwaarst getroffen provincie.


Volgens de betrokken partijen is er in ieder geval sprake van een ongekend snelle uitrol. Vorige week dinsdag werd het plan ontwikkeld voor een landelijk overzicht van beschikbaar ambulancevervoer, gekoppeld aan beschikbare bedden-/IC-capaciteit. De naam van het plan was ‘Ambulancebijstand tijdens Covid-19’. Afgelopen donderdag werd de opdracht gegeven en dit weekend was het systeem operationeel. Van een ‘extra’ meldkamer systeem (GMS) tot aan een geautomatiseerd Ambulance Planbord.


Belangrijk uitgangspunt is dat bij voldoende capaciteit de werkprocessen van de ROAZ behouden blijven. Te meer omdat de diverse veiligheidsregio’s ook verantwoordelijk zijn voor de zorg aan niet-corona patiënten


Voordelen bovenregionale aanvraag

Door de bovenregionale aanvraag centraal te organiseren, bepaalt het LCPS nu welke ziekenhuis capaciteit heeft. Vervolgens wordt gekeken welke ambulance beschikbaar is in het Ambulance Planbord. De eerste resultaten van de samenwerking zijn veelbelovend.


Behoud van bestaande werkprocessen

Het ICT-systeem AmbuSuite van Topicus wordt in Nederland al op diverse plaatsen ingezet voor de capaciteitsplanning van ambulances. Het systeem koppelt met het landelijk meldkamer-systeem (GMS). De volgende stap is het digitaliseren van de aanvraag van patiëntenvervoer.

Bron: ICT & Health

Datum: 31 maart 2020