Spoedeisende hulp kan nu ook digitale huisartsendossiers inzien

Om patiënten beter en sneller te helpen op de spoedeisende hulp, mogen de zorgverleners (na mondelinge toestemming) tijdelijk de huisartsendossiers van patiënten inzien. Topicus mag de software leveren voor deze inzage; de dossier-viewer. De spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam gebruikt de dossier-viewer al sinds 17 april.


Zorgverleners van spoedeisende hulp afdelingen moesten tot voor kort medische informatie nog uitvragen aan patiënten. Nu hebben zij alleen mondelinge toestemming nodig van patiënten om hun digitale huisartsendossier te mogen inzien. Dit geldt voor patiënten die hebben geregistreerd dat zij hun medische informatie willen delen en voor ongeveer 8 miljoen patiënten die nog niets hebben geregistreerd. 


Door de inzage in het digitale huisartsendossier kan de zorgverlener van de spoedeisende hulp een patiënt sneller en beter helpen. In het dossier van een astmapatiënt staat bijvoorbeeld beschreven hoeveel last de patiënt de laatste tijd van zijn astma heeft gehad en welke medicatie hij heeft gebruikt. Dit kan belangrijke informatie zijn voor een goede behandeling van corona.


De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), heeft Topicus gevraagd een dossier-viewer te leveren voor spoedeisende hulp afdelingen. Sinds 17 april kunnen zorgverleners van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam de huisartsendossiers van hun patiënten al inzien met de dossier-viewer. VZVZ en Topicus zijn hierover ook in gesprek met acht andere ziekenhuizen. 

Meer informatie?

Bekijk onze oplossing pagina voor zorggroepen of neem contact op met Joliene Brouwer

Joliene Brouwer
Product Owner
Joliene.brouwer@topicus.nl 06 416 471 00