Efficiënter gebruik van ambulancevervoer met uitbreiding VIPlive Gepland Vervoer

Inzicht in interregionaal gepland ambulancevervoer

VIPlive Gepland Vervoer, voorheen Elektronisch Planbord EPB, wordt uitgebreid met de ondersteuning voor het plannen van interregionaal besteld ambulancevervoer. Het is een lang gekoesterde wens vanuit de ambulancezorg en wordt in Q1 dit jaar gerealiseerd voor de aangesloten meldkamers. 

 

In de aankomende maanden krijgen de zeven aangesloten meldkamers zicht op elkaars gepland interregionaal vervoer. Met behulp van deze inzichten kan elke meldkamer vanaf het moment dat de rit in GMS staat, zien wanneer welke ritten zonder ingepland retourvervoer bij hen in de regio komen. Dit betekent dat het bij de aanname en uitgifte van interregionaal vervoer op voorhand mogelijk wordt om gebruik te maken van elkaars “lege” geplande ambulanceritten. Deze uitbreiding van de planningstool draagt bij aan het efficiënt inzetten van ambulances. Eigen capaciteit blijft in eigen regio. 

 

Op dit moment is het lastig om overzicht te houden van binnenkomend vervoer van buiten de eigen regio. De nieuwe versie wordt vanaf februari 2023 gefaseerd per meldkamer in gebruik genomen.