VIPLive Gepland Vervoer klaar voor de toekomst

Met de vernieuwde aanvraagmodule in VIPLive Gepland Vervoer is het voor aanvragers vanaf eind dit jaar mogelijk om sneller en overzichtelijker een aanvraag in te dienen. Voordeel is dat de zorgverlener die de aanvraag doet, nog efficiënter en effectiever een aanvraag voor gepland ambulancevervoer kan uitzetten bij de meldkamer. De beschikbare capaciteit van gepland vervoer wordt vervolgens via het planbord van de meldkamer gecontroleerd. De centralist pakt de beoordeling op op het moment dat het schikt. VIPLive Gepland Vervoer biedt in steeds meer meldkamers van ambulanceregio’s deze ondersteuning. 


Met de vernieuwingen van VIPLive Gepland Vervoer kunnen centralisten de aanvraag eenvoudiger beoordelen en wegzetten in het planbord en het GMS. Zij krijgen minder (follow-up) telefoontjes en vaker wordt het juiste type ambulancevervoer aangevraagd. Patiënten komen vaker op tijd op hun afspraak, wat vooral voor zorgverleners op meerdere fronten, nog meer tijdwinst oplevert.


Toename gepland vervoer

Patiënten worden steeds vaker met ambulances vervoerd van en naar zorginstellingen. Bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen voor onderzoek. Hierdoor komt de logistiek van het ambulancevervoer onder druk te staan. Als er weinig zicht is op de aanvragen die worden gedaan, kunnen wachttijden enorm oplopen, missen patiënten hun afspraak en neemt het aantal (follow-up) telefoontjes en herplanningen toe.

VIPLive Gepland Vervoer is eenvoudig aan te sluiten op de infrastructuur van de zorgpartners. Het ondersteunt de zorgverleners bij het indienen van een aanvraag met een vragenlijst om tot het juiste zorgniveau te komen. Daarnaast worden zij geholpen bij het bepalen van een haalbaar tijdstip. Zo biedt VIPLive Gepland Vervoer met de module VIPLive Inzicht een overzicht van het aangevraagde vervoer. 


Voordelen voor de gebruiker

De nieuwe versie van VIPLive Gepland Vervoer is vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd. De nieuwe versie leidt de gebruiker in een aantal stappen door het aanvraagproces. Hierbij wordt alle benodigde informatie op een overzichtelijke manier weergegeven. Ook is het proces vereenvoudigd waardoor een zorgverlener sneller een rit voor gepland vervoer kan aanvragen.

Hiernaast is het Early Warning System (EWS) uitgebreid. Tijdens de bepaling van het juiste zorgniveau wordt het EWS voor kinderen en/of volwassen uitgevraagd. Hier wordt het EWS voor COPD aan toegevoegd zodat ook voor deze groep patiënten het zorgniveau specifieker kan worden bepaald. Tot slot is de navigatie verbeterd waardoor de aanvrager beter kan zien wat de voortgang van de aanvraag is. 


“Een hele verbetering”

Een van de tevreden gebruikers van VIPLive Gepland Vervoer is het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, ADRZ: “Sinds wij VIPLive Gepland Vervoer bij ons op de afdeling Cardiologie/CCU hebben geïmplementeerd is er meer duidelijkheid over het tijdstip van het ambulancevervoer. Dit is voor zowel de patiënten als de verpleegkundigen erg fijn. Daarnaast hoeven de verpleegkundigen niet meer onnodig te wachten aan de telefoon met de meldkamer. Bovendien krijgen we gelijk de juist geclassificeerde ambulance op onze afdeling. Een hele verbetering dus!”, aldus teamleider Mireille Bergs.


Meer informatie? 

Wilt u meer weten over VIPLive Gepland Vervoer? 

Neem contact op met Arjan Smit via Arjan.smit@topicus.nl of 06-55 75 35 39.