Zorgevaluatiemodule Ambuzeus verbetert de kwaliteit van zorg

Hoe kunnen we ambulancezorgprofessionals maximaal ondersteunen en de kwaliteit van zorg blijvend verbeteren? Met die vraag hield Marieke Verhoef De Groen van Hatcon zich al lange tijd bezig. En daarvoor bestaat nu Ambuzeus. Een zorgevaluatiemodule voor de ambulancezorg, ontwikkeld en getest door Hatcon, RAV Brabant Midden-West-Noord en Topicus. 

Marieke Verhoef de Groen

Evalueren makkelijker maken

Marieke heeft jarenlange ervaring in de luchtvaartveiligheid. In deze sector past zij haar evaluatie- en trainginsmethodiek toe, wat voor veel verbeteringen in de luchtvaart heeft gezorgd. Ze zag ook kansen voor patiëntveiligheid door het structureel evalueren van de geleverde patiëntenzorg, met als doel hier gezamenlijk lering uit te halen. Samen met RAV Brabant Midden-West-Noord (BMWN), Chris Bruggeman (Manager bureau ZIO - Zorg, Innovatie & Onderwijs) en Rogier Evenhuis (Verpleegkundig Specialist en portefeuillehouder Zorgevaluatiebegeleiding binnen ZIO) zochten ze versterking op het gebied van ICT, waarvoor ze bij Topicus terecht kwamen. Zo ontstond Ambuzeus. Deze module analyseert zorgverlening op basis van data en geeft inzicht in het zorgproces, waarmee zorgprofessionals hun processen en manier van werken kunnen aanpassen. Hiermee wordt het huidige arbeidsintensieve zorgevaluatieproces makkelijker gemaakt en verbeterd.  

Evalueren met data en training op individueel- en metaniveau

De zorgevaluatiemodule analyseert zorgverlening op basis van thema’s. ‘Neem bijvoorbeeld het thema Acuut Coronair Syndroom (ACS),’ stelt Marieke. ‘Een ambulancezorgprofessional voert de handelingen volgens het protocol uit dat bij ACS hoort en legt dit vast in het ambulance patiëntdossier Ambuforms. Na afronding van het dossier wordt deze data in Ambuzeus automatisch geanalyseerd. De module berekent voor ieder dossier een score, namelijk rood, oranje, geel of groen, wat aangeeft in hoeverre de ambulancezorgprofessional het protocol gevolgd heeft en dit juist heeft geregistreerd in het patiëntdossier. Dit inzicht wordt besproken door een aangewezen en opgeleide zorgevaluatiebegeleider met de desbetreffende ambulanceprofessional. In deze gesprekken worden handelingen, twijfels en risico’s besproken, in gegarandeerd vertrouwelijke omgeving. Hierdoor krijgen de ambulancezorgprofessionals inzicht de kwaliteit van hun zorgverlening, worden (herhalings-)fouten in kaart gebracht en kan de zorgverlening worden geoptimaliseerd. De zorgverlener voert hierdoor met meer zelfvertrouwen zijn werk uit. Naast de opbrengst voor het individu, geeft het organisaties op metaniveau (geanonimiseerd) structureel inzicht in wat er goed gaat (veruit het meeste, maar nu aantoonbaar), en waar er ruimte voor verbetering ligt.’ 

Het doel van deze zorgevaluatiemodule is inzicht krijgen in hoe de zorgverlening is verlopen en wat we hier gezamenlijk van kunnen leren, zodat we patiëntveiligheid blijven waarborgen en verbeteren.

Marieke Verhoef De Groen, Hatcon
Training Ambuzeus

Evalueren voor betere patiëntveiligheid 

‘Het doel van deze zorgevaluatiemodule is inzicht krijgen in hoe de zorgverlening is verlopen en wat we hier gezamenlijk van kunnen leren, zodat we patiëntveiligheid blijven waarborgen en verbeteren. Uit de pilot met BMWN bleek bijvoorbeeld al dat sommige protocollen en richtlijnen aan vernieuwing toe zijn of verduidelijkt moesten worden,’ deelt Marieke.

 

‘Uiteindelijk willen we met deze module toegevoegde waarde leveren voor de zorg en permanente ondersteuning bieden.’ De combinatie van kennis en ervaring van Marieke, know-how van gebruikers van BMWN en de kennis en ervaring over ICT van Topicus zorgen voor een goede samenwerking. ‘De ambitie is om zoveel mogelijk ambulancediensten gebruik te laten maken van Ambuzeus en ze hiermee te ondersteunen in het optimaliseren of implementeren van een goed zorgevaluatieproces. Zodat patiëntveiligheid vooruitgang blijft boeken,’ zegt Marieke trots. 

Wilt u meer informatie over de zorgevaluatiemodule Ambuzeus? Neem contact op via support@topicusambulancezorg.nl of bel naar 085 88 88 069. 


Vakblad V&VN Ambulancezorg

Ambuzeus verscheen ook in het Vakblad V&VN Ambulancezorg. Heeft u het al gelezen?