Zorggroepen

VIPLive ondersteunt zorggroepen en aangesloten zorgverleners bij hun programmatische zorg en regionale samenwerking. Daarbij gaan wij uit van het HIS als belangrijkste bron voor zorgregistratie en zorgen we ervoor dat patiënten eenvoudig bij hun eigen zorg kunnen worden betrokken.

Onze oplossingen

Declaratieservice

 

Ontzorg uw declaratieproces met VIPLive en de persoonlijke service van Calculus. Includeer al uw zorgprogramma’s en handel ook declaraties van ketenpartners af.

 

Virtueel KIS

Organiseer zorgprogramma’s efficiënt met het HIS als basis. Bied met VIPLive samenwerkingstools en stuur op basis van praktische dashboards.

Netwerkzorg

Huisartsenpraktijken en hun zorgpartners stemmen via VIPLive gemakkelijk zorg af; rondom én met patiënten die zijn geïncludeerd in een zorgprogramma. 

Spreekuur.nl

Met Spreekuur.nl voeren huisartsen vlot digitale consulten via chat of beeldbellen. Patiënten bereiden hun consult voor met digitale triage, digitale anamnese en foto’s.

Consulteren en Verwijzen

Zorg voor meer en efficiëntere samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en GGZ-professionals.

Hoe we zorggroepen ondersteunen

Zorggroepen hebben een steeds grotere rol in de regionale ondersteuning van eerstelijns zorg. Zij faciliteren inmiddels veel zorgprogramma’s zoals CVRM, diabetes en ouderenzorg. Richting de toekomst zijn zorggroepen uitstekend gepositioneerd om verdere innovaties en samenwerking in de regio te organiseren.

 

Wij werken bij de verdere ontwikkeling van VIPLive nauw samen met de zorggroep. Hierdoor kunnen wij goed in hun behoeften voorzien en geven wij invulling aan het partnership. De betrokken zorgverleners ervaren op deze manier ook dat de zorggroep voor hen nog meer een partner wordt.

 

Wat onze klanten zeggen....

"Onze huisartsen en POH’s gebruiken VIPLive voor ketenzorg én voor multidisciplinaire samenwerking zoals verwijzen, consulteren en beeldbellen. Een groot voordeel is dat ze hierbij registreren in hun HIS. De innovatiekracht van Topicus is groot en de samenwerking is laagdrempelig."
Aty de Ruiter
Aty de Ruiter
Chief Medical Information Officer UNICUM
"Door de GGZ ondersteuning van VIPLive is het in onze regio mogelijk om echt mét en voor de cliënt te werken. VIPLive is namelijk het startpunt voor regionaal in te zetten online instrumenten zoals Minddistrict"
Thijs van Kempen
Thijs van Kempen
Directeur Zorg, Praktijksteun PrimaCura GGZ
"VIPLive biedt complete ketenzorgondersteuning inclusief samenwerkingstools en praktisch toepasbaar inzicht via dashboards. Het is een van de weinige gebruiksvriendelijke systemen in de zorg. Onze POH’s en ketenpartners werken er graag mee"
Wieteke van de Sande
Wieteke van de Sande
Kwaliteitsmedewerker Stichting Eerstelijns Zorggroep
"Calculus heeft altijd een oplossing voor alles. De samenwerking geeft altijd veel energie doordat acties snel worden opgepakt. De realisatie van de pilot rondom het Collaboratieve Care Model is een hiervan een sprekend voorbeeld"
Joyce Schiffers
Joyce Schiffers
Manager GGZ - Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

Gemak voor zorgverleners en patiënten

Zowel voor zorgverleners als patiënten geldt; werken met VIPLive en met de gekoppelde applicaties is eenvoudig. Zorgverleners gebruiken VIPLive ook graag vanwege onze koppelingen met hun informatiesystemen. Door het HIS=bron principe, hoeft de huisarts programmatische zorg alleen te registreren in het huisartsinformatiesysteem (HIS).

 

Patiënten kunnen met een smartphone of tablet laagdrempelig meer regie voeren over hun eigen gezondheid. Daarnaast kunnen ze snel en goed online worden behandeld, omdat ze via spreekuur.nl zelf digitaal hun consult voorbereiden.

 

Consultvoorbereiding via spreekuur.nl

Helder inzicht in geleverde zorg

Wij bieden zorgverleners, patiënten en de zorggroep helder inzicht in geleverde zorg. Ons datacentrum Proigia speelt hierin een belangrijke rol met veilige, betrouwbare rapportages en overzichten. Wij denken graag mee over de optimale digitale ondersteuning van uw zorgproces!

Meer over ons datacentrum
Patiënten app Spreekuur.nl zet opmars bij dagpraktijken in Drenthe voort

30 november 2023

Patiënten app Spreekuur.nl zet opmars bij dagpraktijken in Drenthe voort

“Met Spreekuur.nl en de koppeling met ons nieuwe huisartsensysteem zijn we gekomen tot een digitale voordeur voor onze huisartsenzorg. Dit zorgt ervoor dat we goed bereikbaar zijn en blijven voor onze patiënten. Zo zetten we samen stappen in het verder toekomstbestendig maken van onze huisartsenzorg,” zegt Yoeri Zuidwijk, huisarts Marsdijk en CMIO Dokter Drenthe.

HZG Breda 5 jaar live met VIPLive!

21 november 2023

HZG Breda 5 jaar live met VIPLive!

Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda) maakt sinds vijf jaar gebruik van VIPLive. Wat bracht hen bij VIPLive en hoe heeft het zich in de laatste vijf jaar ontwikkeld? We gingen in gesprek met applicatiebeheerder Marianne Wouters, programmamanager informatievoorziening Irvin Talboom en data-analist Michel Cloin van HZG Breda.

De toekomst van zelftriage in de gezondheidszorg: de urgentiechecker

19 oktober 2023

De toekomst van zelftriage in de gezondheidszorg: de urgentiechecker

Digitalisering in de gezondheidzorg, je kunt er niet meer omheen. Niet alleen vanwege de landelijke richtlijnen, maar ook vanwege personeelstekort, werkdruk en de complexe en grote zorgbehoefte is digitalisering noodzakelijk. Zelftriage is daar een voorbeeld van. De nieuwe urgentiechecker is dé digitale check om de urgentie van een klacht te bepalen. De applicatie geeft direct zelfzorgadvies of stuurt de patiënt door naar de arts indien nodig. Wat zijn de voordelen van deze applicatie voor patiënten, triagisten en zorgverleners? We gingen in gesprek met Lisette Heerink en Jochem Wilson, UX-designers van de applicatie en Roelof Krist, proposition lead patiënt bij Topicus.

Meer informatie?

Neem contact op met Cindy Verver.

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020