Consulteren en verwijzen naar GGZ-instellingen

Mensen met psychische problemen staan vaak lang op de wachtlijst van een GGZ-instelling, terwijl een deel daarvan misschien al door de eigen huisartsenpraktijk kan worden geholpen. Bij behandeling door de eigen praktijk hoeven cliënten bovendien niet hun eigen risico aan te spreken of te reizen.

Onze oplossing

Psychiaters en psychologen van GGZ-instellingen kunnen huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH’s GGZ) met digitaal advies een steun in de rug geven. Hierdoor kan een huisarts of POH vaak zelf een cliënt met psychische klachten in behandeling nemen of houden. De consultatiefunctie van VIPLive maakt dit eenvoudig mogelijk.

 

Huisartsen en POH’s-GGZ stellen vanuit VIPLive met één druk op de knop een vraag over een cliënt en delen daarbij veilig relevante medische gegevens. Vervolgens kan de psychiater of psycholoog, wanneer dat uitkomt, digitaal advies geven of de vraag goed geïnformeerd opvolgen bij de zorgverlener of cliënt. De conclusies kunnen via VIPLive gemakkelijk worden teruggekoppeld aan de huisarts of POH, waarna het consult kan worden gedeclareerd. Deze manier van samenwerken verkort de wachtlijsten en creëert bij GGZ-instellingen meer tijd voor complexere problematiek. Als een verwijzing toch nodig is, dan kan dit ook digitaal via VIPLive.

 

Lees hoe wij de 1ste en 2de lijns GGZ nog meer verbinden

Laagdrempelig voor uw GGZ-professionals

U kunt ervoor kiezen de consultaties meteen naar uw zorgprofessionals te laten sturen of om de vragen te laten binnenkomen bij een digitaal secretariaat. Als er een consultatievraag ter beantwoording klaarstaat, ontvangt uw zorgprofessional een mail. Hij of zij kan vervolgens met een link in de mail meteen inloggen op het consultatie-overzicht van VIPLive. Bij de consultatievraag zijn ook de medische gegevens van de cliënt inzichtelijk. Hierdoor kan een consultatie of opvolging vlot worden afgehandeld. Voor het declareren van de consultaties kan een GGZ-instelling verschillende tarieven hanteren voor psychiaters en psychologen.

 

 

Lees hoe we ook uw declaratieproces ondersteunen

Logische aanvulling voor huisartsen en POH’s GGZ

In veel regio’s gebruiken huisartsen en hun POH’s GGZ VIPLive al om hun GGZ-zorg te registreren, te declareren en om veilig samen te werken met en rondom cliënten. Ook kunnen zij vanuit VIPLive e-health modules en vragenlijsten aanbieden aan hun cliënten. Uit de praktijk blijkt dat de optie 'Consulteren en Verwijzen', die hen digitaal verbindt met een GGZ-instelling, een zeer welkome aanvulling is op de samenwerkingstools die ze al gebruiken. Ze kunnen zo op een eenvoudige manier expertise aan boord halen. De meer uitgebreide module ‘Verbinding 1ste en 2de lijn’ biedt de huisarts en POH daarnaast ook inzicht in het behandeltraject van de cliënt bij de GGZ-instelling en maakt uitwisseling van resultaten van vragenlijsten zoals de 4DKL mogelijk.

Goed voor cliënten

Door de digitale raadpleging kunnen cliënten met psychische klachten sneller goede hulp krijgen zonder aanspraak te doen op hun eigen risico. Daarnaast hoeven ze niet te reizen en worden ze behandeld in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit neemt eventuele stress rondom een behandeling weg en daarom is digitaal consulteren voor veel cliënten een uitkomst.

De voordelen van consulteren en verwijzen in de GGZ:
  • Kortere wachtlijsten
  • Meer tijd voor complexe problematiek
  • Makkelijk en veilig gegevens delen 1ste en 2de lijn
  • Reageren wanneer het uitkomt
  • Geen aanspraak eigen risico patiënt
  • Minder stress patiënt
Meer informatie?

Bel gerust voor meer informatie.

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020