Verbinding 1ste en 2de lijn

Eerste- en tweedelijns GGZ-zorgverleners werken vaak niet of beperkt samen, terwijl cliënten baat hebben bij goede informatiedeling en samenwerking. Het kan herhaling van zetten voorkomen en ervoor zorgen dat iemand sneller een behandeling op de juiste plek krijgt.

Onze oplossing

Met de VIPLive module 'Verbinding 1ste en 2de lijn', zetten uw GGZ-professionals samen met de huisartsenpraktijk de cliënt centraal. Dat wil zeggen dat praktijkondersteuners (POH’s) en huisartsen via VIPLive een consultatievraag kunnen stellen aan een van uw GGZ-professionals en kunnen verwijzen naar uw instelling. De huisartsenpraktijk kan daarbij vragenlijstdiagnostiek en medische gegevens delen; uiteraard met instemming van de cliënt en maximaal beveiligd. Uw GGZ-professionals kunnen op hun beurt inzicht geven in de behandelstatus en behandelresultaten van een cliënt. 

 

 

Lees hoe de Parnassia Groep de ketens verbindt voor ADHD

Sneller op de juiste plek

Huisartsen en POH’s kunnen via VIPLive (ondersteund door NETQ Healthcare) vragenlijsten afnemen voor diagnostiek en monitoring, zoals de 4DKL. De resultaten, maar ook medische gegevens en overige context kunnen zij delen in het kader van een digitale consultatie of verwijzing. Met deze gegevens krijgt een psychiater of psycholoog goed zicht op de aard en complexiteit van klachten. Een cliënt wordt hierdoor sneller op de juiste plek behandeld. Ook treedt er een leereffect op bij de huisarts en POH. Zij behandelen gemakkelijker cliënten met complexere problematiek en verwijzen gerichter als dat toch nodig is. 

Lees over de start van FortaGroep met 'meten door de keten'

Opheffen black box - ook voor cliënten

De psychiater of psycholoog kan via een koppeling tussen het GGZ-EPD en VIPLive inzicht geven in de behandelstatus, behandelresultaten, regiebehandelaar en voorgeschreven medicatie, waardoor een huisarts of POH beter het gesprek kan voeren met de cliënt. Verder is het mogelijk cliënten via VIPLive inzicht te geven in de gemeten voortgang door betrokken behandelaars. Hierdoor wordt het gemakkelijker om samen met de cliënt te beslissen in een behandeltraject. 

 

 

'Meten door de keten’ vanuit zorggroep perspectief
Voordelen aan de verbinding met de 1ste en 2de lijn
  • Cliënt centraal
  • Cliënt snel op de juiste plek
  • Geen herhaling van zetten
  • Eenvoudig uitwisselen gegevens - óók met cliënten
  • Gemakkelijk samenwerken 1ste en 2de lijn
  • Opheffen black box voor huisartsen en cliënten
Meer informatie?

Neem contact op met Cindy Verver.

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020