Triage voor meldkamers

Verpleegkundig centralisten kunnen op basis van hun expertise en ervaring meestal goed de situatie van een patiënt inschatten. Het werkt prettig als digitale triage-ondersteuning hierop naadloos aansluit en vervolgens samenwerking met (acute) zorgpartners goed ondersteunt.

Onze oplossing

VIPLive Triage helpt meldkamercentralisten bij het inschatten van 112-meldingen op een manier die recht doet aan hun professionaliteit. Centralisten kunnen de triage flexibel invullen en hierdoor beter aansluiten bij het ‘verhaal’ van de melder. Ze zetten meldingen vervolgens gemakkelijk en met de juiste urgentie weg in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). De Nederlandse Triage Standaard (NTS) vormt de basis voor de triage.

 

We ondersteunen het werk van de centralisten ook door ervoor te zorgen dat (acute)zorgprofessionals, zoals bij huisartsenposten, de juiste informatie kunnen delen. U houdt met de ingebouwde managementrapportages gemakkelijk zicht op de logistieke en de medische kenmerken van de triage en u kunt bijsturen waar nodig.

 

Slim aansluiten op de capaciteit andere zorgprofessionals

Om meldkamercentralisten zo goed mogelijk te ondersteunen, maken we brede digitale zorgsamenwerking mogelijk. Huisartsenposten kunnen bijvoorbeeld triages delen, zodat de meldkamer ze eenvoudig kan overnemen. En we ondersteunen centralisten met een protocol voor meldingen door (acute) zorgprofessionals. 

 

Daarnaast willen we centralisten nog gerichter ondersteunen als er bijvoorbeeld sprake is van GGZ- of ouderenzorgproblematiek. In samenwerking met Stichting NTS onderzoeken wij daarom of de triage kan worden uitgebreid met ‘GGZ’ en ‘VVT’. Daarnaast willen we informatieoverdracht naar deze zorgprofessionals mogelijk maken. Hierdoor krijgen patiënten sneller de juiste zorg.

Meer over slim samenwerken in de ambulancezorg
De voordelen van VIPLive Triage
  • Ruimte voor expertise centralist met NTS
  • Integrale koppeling met het GMS
  • Ondersteunt samenwerking met (acute) zorgpartners
  • Informatieoverdracht huisartsenpost
  • Ondersteuning van meldingen acute zorgprofessionals
  • Standaard triage voor de acute zorg
Meer informatie?

Meer informatie? Bel gerust voor meer informatie.

Joliene Brouwer
Product Owner
06 416 471 00