Consulteren en Verwijzen voor ziekenhuizen

Patiënten moeten geregeld lang wachten op een consult bij een specialist in het ziekenhuis. Bovendien moeten zij hun eigen risico aanspreken en ervaren zij meer spanning dan bij een huisartsenbezoek.

Onze oplossingen

Via VIPLive kunnen specialisten goed geïnformeerd en eenvoudig digitaal advies geven aan huisartsen. Dit voorkomt onnodig verwijzen. Door de datakoppeling van VIPLive met huisartsinformatiesystemen, kunnen huisartsen bij het consulteren meteen een relevante set medische gegevens delen. Ook voegen huisartsen gemakkelijk bestanden, zoals foto’s, toe. Zo heeft de specialist alle relevante informatie heeft om gedegen advies te geven. Deze informatie wordt overzichtelijk aan de specialist aangeboden. Door de koppeling tussen VIPLive en het ZIS, kan de specialist de consultatie snel en gemakkelijk afhandelen. Als een verwijzing toch nodig is, dan kan dit technisch mogelijk worden gemaakt via VIPLive.

Lees over de ervaring van cardioloog Christiane Geluk

Meer dan 50 % huisartsen gebruikt VIPLive

Meer dan de helft van de huisartsenpraktijken in Nederland gebruikt VIPLive voor multidisciplinaire afstemming van zorg. Voor veel huisartsen en praktijkondersteuners (POH’s) is digitaal consulteren een logische en welkome uitbreiding van de andere VIPLive samenwerkingstools die zij al gebruiken. Door te consulteren vergroten ze daarnaast hun kennis van aandoeningen zoals hartfalen en longziekten. Naast de goede hulp die zij patiënten kunnen bieden is kennisverrijking een belangrijke stimulans om specialisten via VIPLive te consulteren.

Bekijk consulteren voor huisartsen in Drenthe

Eenvoudig kortere wachtlijsten

Omdat VIPLive koppelt met ZIS’en, worden consultaties goed geregistreerd en kunnen specialisten een consultatie met één druk op de knop declareren. Per vakgroep kunt u instellen of specialisten de consultatievragen zelf oppakken of dat de vragen via het secretariaat worden verdeeld. Hoe het consulteren ook wordt ingericht; specialisten krijgen minder telefoontjes tussendoor van huisartsen en hoeven minder na te bellen. Ze kunnen een vraag vlot en goed geïnformeerd beantwoorden op het moment van de dag dat het hen het beste uitkomt. Zo houden zij meer tijd over voor patiënten met complexe problematiek.

 

De voordelen van Consulteren en Verwijzen voor ziekenhuizen
  • Efficiënt consultaties afhandelen
  • Inclusief relevante medische gegevens
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • Vergroten kennis huisartsen
  • Kortere wachtlijsten medisch specialist
  • Meteen declareren
Meer informatie?

Neem contact op met Cindy Verver.

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020