Zorgevaluatie

Zorgorganisaties kunnen op basis van data hun zorgverleningsprocessen analyseren en verbeteren. Zorgevaluatiemodule Ambuzeus maakt het evaluatieproces makkelijker. 

Onze oplossing

Zorgevaluatieprocessen zijn vaak arbeidsintensief. De module Ambuzeus vergemakkelijkt en verbetert deze processen. Ambuzeus analyseert zorgverlening op basis van thema's. De ambulancemedewerker voert handelingen uit volgens een protocol en legt dit vast in het patiëntdossier Ambuforms. Na afronding van het dossier wordt de data automatisch geanalyseerd.

 

De module berekent voor ieder dossier een score die aangeeft in hoeverre de ambulancemedewerker het protocol gevolgd heeft en dit juist heeft geregistreerd in het patiëntdossier. Een aangewezen zorgevaluatiebegeleider bespreekt dit inzicht met de ambulancemedewerker. Zo krijgt niet alleen de medewerker, maar ook de organisatie inzichtelijk waar het goed gaat en waar ruimte voor verbetering ligt.

Het belang van zorgevaluatie

Op individueel niveau is het waardevol voor de ambulancemedewerker om inzicht te krijgen in zijn of haar handelen. Eventuele problemen worden in kaart gebracht, waardoor herhaling voorkomen kan worden. Op organisatorisch niveau geeft de Zorgevaluatie module geanonimiseerd inzicht op metaniveau, waardoor de zorgverlening geoptimaliseerd kan worden.

 

Met de inzichten die de zorgevaluatiemodule levert, krijgen organisaties de kans om van zorgverleningsprocessen te leren. Op die manier kan patiëntveiligheid worden gewaarborgd en verbeterd.

 

De voordelen van de zorgevaluatie module
  • Waarborgen van patiëntveiligheid
  • Zorgverleningsanalyse op basis van data
  • Inzicht in zorgprocessen
  • Efficiënter evalueren
  • Procesoptimalisatie door evaluatie
  • Gezamenlijk lering trekken
Meer informatie?

Neem contact op met Renate Bongaards.

Renate Bongaards
Manager Ambulancezorg
+31 6 24999552