Gepland Vervoer voor meldkamers

Het slim inplannen van niet spoedeisend ambulancevervoer. Hoe kunnen we meldkamercentralisten ontzorgen en ambulancevervoer efficiënt inzetten? Gepland Vervoer biedt een overzichtelijke planning, zorgt voor minder telefoontjes naar de centralisten en voor optimale samenwerking in de regio.

Onze oplossing Gepland Vervoer

VIPLive Gepland Vervoer is een online portaal waar zorgverleners digitaal een ambulance kunnen aanvragen voor niet spoedeisend vervoer. 

  • Juiste zorg op de juiste plek: zorgverleners dienen digitaal de aanvraag in. Zij doorlopen in de applicatie een vragenlijst om tot het juiste zorniveau te komen. 
  • Slimme automatisering planning: de meldkamercentralist heeft een overzichtelijk planboard dat automatisch en met behulp van logica continu alle aangevraagde ritten plant en herplant
  • Minder telefoontjes naar centralist: De centralist geeft digitaal akkoord op een van de voorstellen, inclusief verwachte vervoertijd, of kan hiervan afwijken.

VIPLive Gepland Vervoer, voorheen Ambuplanner, is ontwikkeld in samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden en eindgebruikers. 

Lees over de start van Haaglanden

Ervaringen met VIPLive Gepland Vervoer

“De module voor planning van ambulancevervoer levert in onze regio tevreden patiënten en aanvragers op. Onze meldkamer krijgt minder telefoontjes en plant sneller een geschikt voertuig dat beschikbaar is. We zijn heel tevreden. Ook omdat de module prettig werkt voor alle betrokkenen.”
Arnold van der Meijden
Arnold van der Meijden
Hoofd Geneeskundige Meldkamer Haaglanden
"Met de module voor gepland vervoer kunnen onze zorgplanners de planning waarmaken, zodat patiënten op de afgesproken tijd vervoerd worden. Zorgafspraken met ketenpartners worden op deze wijze nagekomen. Het werkt eenvoudig en je kunt overrulen als je het toch anders wilt doen".
Anita Sidler
Anita Sidler
Zorgplanner Meldkamer Oost-Brabant

Steeds meer ketenpartners gebruiken VIPLive Gepland Vervoer

In meerdere Nederlandse ambulanceregio’s wordt ‘Gepland Vervoer’ (bekend als Ambuplanner) al gebruikt voor de coördinatie van planbaar ambulancevervoer. Daarnaast wordt Gepland Vervoer steeds meer ingebed in de systemen van de regionale zorgpartners zodat zij makkelijk hun aanvragen kunnen indienen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen in Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. Wij kunnen Gepland Vervoer eenvoudig aansluiten op de infrastructuur van deze partners.

De voordelen van VIPLive Gepland Vervoer
  • Ontzorging meldkamercentralist
  • Slimme automatisering planning
  • Minder telefoontjes naar centralist
  • Overzichtelijke planning
  • Samenwerken in de regio
  • Kortere wachttijden patiënten
Meer informatie?

Neem contact op met Renate Bongaards.

Renate Bongaards
Propositielead Acute Zorg
+31 85 8888069