Planning voor huisartsenposten

Triagisten plannen afspraken vaak kort op elkaar om patiënten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Het is lastig rekening te houden met urgentie, waardoor de wachttijd van patiënten en de werkdruk van zorgverleners flink oplopen als het druk wordt.

Onze oplossing

Wij hebben in ons Spoed EPD (voorheen Topicus HAP) een Planningsmodule ontwikkeld die triagisten slim ondersteunt bij het vinden van de beste plaats en tijd voor een afspraak. In de module is kunstmatige intelligentie verwerkt. Hierdoor kan onze software op basis van veilige data-export leren en analyseren hoe uw post of posten functioneren.

 

De triagiste krijgt per patiënt een of meerdere afspraak voorstellen voor de dichtstbijzijnde locatie. Hierbij houdt de module rekening met factoren als: urgentie, reistijd, bezetting, actuele drukte, verwachte piekmomenten en de benodigde tijd voor verschillende soorten consulten. Zo wordt voor een consult wondzorg meer tijd ingepland dan voor een consult oorpijn.

 

Minder wachttijd en lagere werkdruk

Door de planningsondersteuning gaat de post realistischer plannen. Hierdoor gaat de gemiddelde wachttijd voor patiënten omlaag; bij Huisartsenposten Midden-Brabant met ruim 30 procent. Dit komt onder andere omdat de post meer rekening houdt met spoed die tussendoor komt. Ook neemt de werkdruk van zorgverleners af. Dit geldt zowel voor behandelaars, die bijvoorbeeld meer realistische tijdsloten krijgen voor consulten, als voor triagisten, die veel sneller afspraken kunnen plannen. De triagisten kunnen afwijken van de voorstellen, maar in de praktijk zien we dat een overgrote meerderheid van de voorstellen wordt overgenomen, omdat ze goed aansluiten bij de urgentie van de klacht en omdat de dichtstbijzijnde post wordt geselecteerd.  

 

 

Lees het interview met HAP Midden-Brabant

Gebaseerd op onderzoek bij huisartsenposten

Het idee voor de Planningsmodule is ontstaan naar aanleiding van een capaciteitsonderzoek in 2016 en 2017 door Remco Rosmulder van Door2doc bij Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) en Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB). Hieruit bleek dat het plannen van afspraken slimmer kon. SHR en DDDB hebben Topicus en Door2doc vervolgens gevraagd om op grond van de gegevens planningssoftware te ontwikkelen, die in 2019 in gebruik is genomen. Inmiddels zijn ook andere huisartsenposten met de Planningsmodule begonnen.

Ook slim sturen op uw data?
De voordelen van VIPLive Planning voor huisartsenposten:
  • Minder werkdruk
  • Significante verlaging wachttijd patiënten
  • Hoge acceptatie voorstellen bij patiënten
  • Betere telefonische bereikbaarheid huisartsenpost(en)
  • Geïntegreerd in EPD
  • Triagist kan afwijken van voorstellen
Meer informatie?

Bel gerust voor meer informatie.

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020