GGZ Meetinstrumenten

Vragenlijsten

Met de monitoring tool van VIPLive laat u eenvoudig online vragenlijsten invullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. In de tabel hieronder staan de meetinstrumenten uit de testotheek van VIPLive monitoring. Wij hebben nauw contact met Akwa GGZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voegen dan ook regelmatig nieuwe ROM lijsten toe.

 

Staat de door u gewenste lijst niet in onderstaand overzicht? Geen zorgen, wij voegen de door u gewenste vragenlijsten graag toe aan uw eigen databank. U kunt overigens zelf ook vragenlijsten maken en toevoegen.

 

Meetinstrumenten GGZ

Naam Auteur Categorie Omschrijving instrument Kosten

Zelfredzaamheid-Matrix 2017 (ZRM 2017)

GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam

Overig

Zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen

Gratis

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam

Overig

Zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen

Gratis

Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen - Versie nu (ZBVK - Nu)

Pearson

Klachten

Angst bij kinderen van 8 tot 15 jaar meten

€ 1,12

Zelf-beoordelings Vragenlijst voor Kinderen - Versie algemeen (ZBVK-Algemeen)

Pearson

Klachten

Angst bij kinderen van 8 tot 15 jaar te meten

€ 1,22

Zelf-beoordelings Vragenlijst (ZBV - DY-2)

Pearson

Klachten

Angst bij normale adolescenten en volwassenen

€ 1,37

Zelf-beoordelings Vragenlijst (ZBV - DY-1)

Pearson

Klachten

Angst bij normale adolescenten en volwassenen

€ 1,37

Youth Self Report 11-18 (YSR (11-18))

ASEBA

Gedrag / Symptomen

In kaart brengen van visie van jongeren op eigen probleemgedrag

€ 1,30

Young Schema Questionnaire (YSQ)

Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar, Van Vreeswijk en Klokman

Persoonlijkheid

De YSQ is een vragenlijst die 16 cognitieve schemata meet

Gratis

Young DIVA-5 Nederlands (Young DIVA-5-NL)

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (leeftijd 5-17 jaar) obv DSM-5 criteria

€ 3,95

World Health Organisation Quality of Life (WHOQoL)

World Health Organization

Kwaliteit van leven

De WHOQoL beoordeelt de perceptie van individuen en hun positie in het leven in de context van de cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en zorgen.

Gratis

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

Boom

Gedrag / Symptomen

De VISK is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven.

€ 2,89

Vragenlijst voor Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO)

Praktikon

Diagnostiek

De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie.

€ 1,33

Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding.

€ 3,26

Utrechtse Coping Lijst (UCL)

Pearson

Coping

De UCL kan worden ingezet om te bepalen hoe iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.

€ 1,37

Utrechtse Burnout Schaal - Leraren (UBOS-L)

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,60

Utrechtse Burnout Schaal - Cliënten (UBOS-C)

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,60

Utrechtse Burnout Schaal - Algemeen (UBOS-A)

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,60

Teacher's Report Form (TRF/6-18)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

€ 1,30

Transdiagnostische Decision Tool (TDT)

TOPGGz en iMTA

Overig

Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. De Transdiagnostische Decision Tool kan worden gebruikt door behandelaren in de curatieve ggz in de intakefase of wanneer tijdens de behandeling onvoldoende resultaat wordt geboekt. Het is een hulpmiddel voor de indicatiestelling. Deze Decision Tool is gevalideerd voor SSS en PTSS.

Gratis

SRS-A Informantenlijst. Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen (SRSA-I)

Hogrefe

Screening

De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen.

Vraag uitgever

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS-A)

Hogrefe

Screening

De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen.

Vraag uitgever

Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen (SRS-2)

Hogrefe

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid De Nederlandstalige bewerking van de SRS-2 brengt bij kinderen (4 tot 18 jaar) de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen.

Vraag uitgever

Symptom Questionnaire (SQ-48)

Trimbos-instituut

Klachten

Klachten en Symptomen. De Symptom Questionnaire meet algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie, cognitieve klachten). Daarnaast desgewenst tevens functioneren: werk en vitaliteit.

Gratis

Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 4-11 jarigen (SPSY OV4-11

Trimbos-instituut

Gedrag / Symptomen

Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken.

Gratis

Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 12-18 jarigen (SPSY OV12-18)

Trimbos-instituut

Gedrag / Symptomen

De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval jongeren (12-18) wordt tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik.

Gratis

Schema Mode Inventory (SMI)

Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar en Klokman

Diagnostiek

De SMI bevat 124 items en meet de aanwezigheid van 14 modi. De SMI is meet verschillende psychometrische gebieden.

Gratis

Severity Indices of Personality Problems - Short Form (SIPP-SF)

De Viersprong

Persoonlijkheid

De SIPP-SF is de verkorte vorm van de SIPP-118 en is bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten.

Gratis

Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118)

De Viersprong

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid De SIPP-118 is een zelfrapportage lijst. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten.

Gratis

Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG)

Pearson

Gedrag / Symptomen

De SIG heeft als doel de spanning die een bepaalde situatie bij een persoon oproept te meten, om vervolgens te meten hoe vaak zo'n situatie zich voordoet.

€ 4,27

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

Met de SEV kan aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied.

€ 6,20

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ ouders 4-16 jarigen)

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ leerkrachten 4-16 jarigen)

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ jongeren 11- 17 jaar)

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ Levensloop)

SIG

Autisme

De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS).

€ 1,10

Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ Huidige toestand)

SIG

Autisme

Autisme De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS).

€ 1,10

Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten (SCL-90-S)

Hogrefe Uitgevers BV

Klachten

De SCL-90-S brengt de psychische en lichamelijke klachten in kaart die mensen ervaren. Op basis van een zelfrapportage wordt inzicht gegeven in de aanwezigheid en ernst van diverse symptomen.

Vraag uitgever

Symptom Checklist (SCL-90)

Pearson

Klachten

De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie.

€ 2,59

Instrument/screener (SCID-5-SV)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De SCID-5-S Vragenlijst (SCID-5-SV) is een zelfrapportage-vragenlijst die als screeningsinstrument kan worden gebruikt om bij het afnemen van de SCID-5-S tijd te besparen. Wanneer de SCID-5-SV is ingevuld kunt u deze gebruiken om te bepalen welke onderdelen van de SCID-5-S u tijdens het interview over kunt slaan.

€ 2,17

Vragenlijst + scoreformulier (SCID-5-S)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid Het SCID-5-S Interview (voorheen SCID-I) leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-syndroomstoornissen kunnen worden vastgesteld. Tijdens het afnemen van de SCID-5-S kunt u het Scoreformulier gebruiken om de gegeven antwoorden en gestelde diagnoses overzichtelijk te noteren en tijd te besparen.

€ 3,80

Vragenlijst + scoreformulier + interview (SCID-5-S)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-S Interview (voorheen SCID-I) leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-syndroomstoornissen kunnen worden vastgesteld.

€ 5,10

Screener voor SCID-5-P Gestructureerd Klinisch Interview (SCID-5-PV)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. Om bij het afnemen van het interview tijd te besparen is naast het SCID-5-P Interview ook een Vragenlijst (SCID-5-PV) voor zelfrapportage beschikbaar, die als screeningsinstrument gebruikt kan worden.

€ 2,17

Screener voor SCID-5-P Gestructureerd Klinisch Interview (SCID-5-PV)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. Om bij het afnemen van het interview tijd te besparen is naast het SCID-5-P Interview ook een Vragenlijst (SCID-5-PV) voor zelfrapportage beschikbaar, die als screeningsinstrument gebruikt kan worden.

€ 2,17

Vragenlijst + scoreformulier (SCID-5-P)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. De SCID-5-P is gemakkelijk in het gebruik dankzij het Scoreformulier, dat ingevuld kan worden tijdens het interview. U kunt met het Scoreformulier tevens een dimensionele beoordeling van elk van de DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen geven.

€ 3,80

Vragenlijst + scoreformulier + interview (SCID-5-P)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-P Interview leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen kunnen worden vastgesteld. Het SCID-5-P Interview bestaat uit twee delen: In het eerste deel verzamelt u achtergrondinformatie van de patiënt die nuttig is voor de beoordeling van de criteria voor de afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen. Naast basisgegevens van de patiënt brengt u ook het gedrag, de relaties en het vermogen tot zelfreflectie van de patiënt in kaart. Deel twee bestaat uit vragen op basis van de DSM-5-criteria van de tien persoonlijkheidsstoornissen.

€ 5,10

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-jeugd)

Boom uitgevers

Angst

Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten. De SCARED-NL vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten (7-19 jaar) kunnen voorkomen.

€ 2,63

Sociale Angstschaal voor Kinderen (SAS-K)

Pearson

Klachten

De Sociale AngstSchaal voor Kinderen is een zelfrapportage vragenlijst waarmee de mate van sociale angst bij een kind vastgesteld kan worden.

€ 1,88

Structured Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF)

SAPROF international

Forensische screening

De SAPROF kan gebruikt worden als risicotaxatie-instrument voor geweld in de forensische psychiatrie. Daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg etc) kan de SAPROF een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige beschermende factoren.

€ 2,00

RAND 36-Item Health Survey versie 1.0 (RAND-36 v1.0)

RAND Health (EN), UMCG /SHARE (NL)

Kwaliteit van leven

De RAND-36 is een verkorte versie van de RAND Health Insurance Study Questionnaire. De RAND-36 wordt gebruikt voor het meten van ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Gratis

Quality of Car (QoC)

Delespaul, Bak, & van Os

Cliënttevredenheid

De lijst beoordeelt de tevredenheid over de professionele door middel van een 7-puntsschaal.

Gratis

Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS-SR NL)

Nederlandse vertaling: Altrecht GGZ

Klachten

De QIDS-SR is de verkorte versie van de IDS-SR. De lijst kan worden gebruikt voor het screenen van depressie.

Gratis

Positieve Gezondheid Volwassenentool

iPH

Kwaliteit van Leven

Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is.

nntb

Positieve Gezondheid Volwassenentool

iPH

Kwaliteit van Leven

Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. Dit begeleidingsdocument geeft tips en handvaten hoe een gesprek te voeren met volwassenen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

nntb

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K)

Pearson

Persoonlijkheid

De Prestatie Motivatie Test voor kinderen is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid.

€ 4,44

Prestatie Motivatie Test (PMT)

Pearson

Persoonlijkheid

De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk.

Vraag uitgever

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5)

Stichting Centrum '45

Overig

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

Gratis

Outcome Questionnaire (OQ-45)

OQ Measures

Klachten

Klachten en Symptomen. De OQ-45 wordt gebruikt voor het meten van lichamelijke klachten en algemeen functioneren.

€ 0,95

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised (OKIV-R V)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 3,26

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised (OKIV-R 0)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 3,26

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised (OKIV-R M)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

Relatie De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 3,26

OpvoedingsBelasting VragenLijst Praktikon (OBVL)

Kinderen en Jeugd

Ouderlijke stress

De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten.

€ 1,33

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Hogrefe

Eetstoornissen

De NVE kan worden ingezet bij het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek.

Vraag uitgever

Nederlandse Relatie Vragenlijst (NRV)

Pearson

Relaties

De NRV meet vijf belangrijke aspecten van intieme relaties; de totaal score zegt iets over de relatiekwaliteit.

€ 2,24

Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV-J-2)

Boom

Persoonlijkheid

De NPV-J-2 is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De NPV-J-2 is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz en het onderwijs.

€ 4,94

Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV-2R)

Boom

Persoonlijkheid

De NPV-2 meet enkele hoofddimensies van de persoonlijkheid, om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De test is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz, het onderwijs en HRM.

€ 4,47

Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test (NPST)

Pearson

Persoonlijkheid

De NPST is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee drie persoonlijkheidsaspecten worden gemeten: Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering.

€ 2,61

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index - verkort (NOSIK)

Pearson

Overig

De NOSIK is een screeningsinstrument waarmee de stressbeleving van ouders in de opvoeding van een kind in kaart kan worden gebracht.

€ 1,14

NEO Five Factory Inventory (NEO-FFI-3)

Hogrefe

Persoonlijkheid

De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3.

Vraag uitgever

Modified Overt Aggresssion Scale + (MOAS+)

Engelstalige versie: Kay, Wolkenfeld & Murrill, 1988; Crocker, Mercier, e.a., 2006

Agressie

De MOAS+ is een uitgebreide versie van de MOAS.

Gratis

MATE-1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007)

Verslaving

De MATE Module 1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie meet het gebruik van middelen over de afgelopen 30 dagen en het hele leven. Het gebruik wordt gemeten in aantal dagen, jaren en de hoeveelheid op een kenmerkende gebruiksdag.

Gratis

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (MATE Crimi)

G. Schippers en T. Broekman

Verslaving

De MATE-Crimi bestaat uit de MATE en een aanvulling van twee onderdelen. De MATE is bedoeld voor personen met alcohol-, drugs- of gokproblemen die ook crimineel gedrag vertonen, waarvoor ze in aanraking zijn (geweest) met justitie. In een niet-justitieel karakter kan de MATE-Crimi ook gebruikt worden om de aanwezigheid van crimineel gedrag vast te stellen. De twee aanvullende modules (die van de MATE de MATE-Crimi maken) betreffen de NEXUS (een beoordelingsinstrument naar de samenhang van strafbaar gedrag en middelengebruik) en de MfT-C (een zelfinvulvragenlijst die de motivatie voor hulp of behandeling vaststelt).

Gratis

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (MATE 2.1)

Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007)

Verslaving

De MATE is ontwikkeld voor het vaststellen van patiëntkenmerken bij verslaving.

Gratis

Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA-16)

Stefan Priebe, Peter Huxley, Susan Knight, Sherrill Evans (1999). Nederlandse vertaling: Afdeling Sociale Psychiatrie, Disciplinegroep Psychiatrieksuniversiteit Groningen (2002) (Wiersma)

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen.

Gratis

Manchester Short Assessment of Quality of Life (Versie van Nieuwenhuizen) (MANSA-12-vn)

Van Nieuwenhuizen

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. In de MANSA-12vn zijn 4 items over veiligheid en vriendschap achterwege gelaten.

Gratis

Manchester Kwaliteit van Leven Vragenlijst - Wiersma (MANSA Wm)

© 1999 Priebe, Huxle...

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen.

Gratis

Level of Service / Case Management Inventory (LS/CMI)

MHS. D.A. Andrews, Ph.D., James L. Bonta, Ph.D., en J. Stephen Wormith, Ph.D

Forensisch

Dit instrument is ontworpen om te helpen bij de toepassing van de minst restrictieve en minst bezwarende interpretatie van sanctionering van criminele activiteiten, en om dynamische risico-/behoeftegebieden vast te leggen die via programma's aangepakt kunnen worden, met de bedoeling het risico op recidive zoveel mogelijk te beperken.

Gratis

Limburg Quality of Life (LQOL)

Maastrichtse Zorgmonitor Van Os, Delespaul

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Gratis

Life Orientation Test-Revised (LOT-R)

Schreier, et al. (J Pers Soc Psychol 1994;67:1063-78)

Overig

De LOT-R is ontwikkeld om individuele verschillen in algemene optimisme versus pessimisme beoordelen.

Gratis

Life Events Checklist voor de DSM-5 (+Citerium A) (LEC-5)

Stichting Centrum '45

Overig

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. De LEC-5 wordt afgenomen in combinatie met de PCL-5 (PTSS Checklist voor de DSM-5).

Gratis

Korte Klachten Lijst (KKL)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Klachten

De KKL is een zelfrapportage vragenlijst die een indicatie geeft voor de mate van iemands psychisch welbevinden.

€ 1,20

Kidscreen27 - ouder

Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Klachten

De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen.

Op aanvraag

Kidscreen 27 - kind

Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Klachten

De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen.

Op aanvraag

Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-SR)

Altrecht GGZ

Klachten

De IDS-SR is een zelfrapportage lijst en kan worden gebruikt voor het screenen van depressie.

Gratis

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD-17)

VUB-Press, Brussel

Klachten

De HRSD-17 is een vragenlijst die gebruikt wordt om een indicatie van depressie te verstrekken. Het kan diensen als een leidraad om het herstel te evalueren.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales - oud (HoNOS-12)

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales - nieuw (HoNOS-12)

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales +Addendum (HoNOS+Addendum)

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales - forensisch (HoNOS for)

Dr. Sjoerd Sytema, UMCG, UCP, RGOc, Groningen

Forensisch

De HoNOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOS Ca)

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Staring, Hofman & Mulder (2003)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Health of the Nation Outcome Scales 65+

Vertaling: Tonnie Staring, Jolanda Stobbe & Niels Mulder (2003)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van ouderen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

Historische, Klinische en Toekomstige - Revisie (HKT-R)

Marinus Spreen, Eddy Brand, Paul Ter Horst & Stefan Bogaerts

Forensische screening

Deze HKT-R is een risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten.

Gratis

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

GL-Assessments

Klachten

De HADS wordt gebruikt om de niveaus van angst en depressie die de patiënt in een ziekenhuis setting ervaart te bepalen.

€ 0,55

Gezinsvragenlijst (GVL)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen.

€ 3,26

Gezinsklimaatschaal (GKS-II)

Pearson

Relatie

Relatie

De GKS-II geeft inzicht in de wijze waarop de leden van een gezin het gezinsklimaat beleven.

€ 1,65

GGZ-Thermometer voor naastbetrokkenen

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door naastbetrokkenen van de cliënt wordt ervaren.

Gratis

GGZ-Jeugdthermometer (GGZ-T jeugd)

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de (ouders van de) cliënt wordt ervaren.

Gratis

GGZ-thermometer (volwassenen) (GGZ-T)

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de cliënt wordt ervaren.

Gratis

GGZ-Jeugdthermometer (jongeren vanaf 12jr)

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de jongere wordt ervaren.

Gratis

Geriatic Depression Scale (15 items) (GDS-15)

Sheikh & Yesavage (1986)

Klachten

De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg.

Gratis

Global Deterioration Scale (GDS*)

Reisberg (1983)

Overig

Het instrument wordt gebruikt door zorgverleners om de progressie van de ziekte van Alzheimer te meten.

Gratis

Geriatric Depression Scale 30 (GDS 30)

Sheikh & Yesavage (1986)

Klachten

De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg.

Gratis

Global Assessment of Functioning Scale (GAF)

Overig

GAF-score is een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score tussen 0 en 100.

Gratis

Flexibiliteits Index Test (FIT-60)

Tim Batink, Gijs Jansen & Hubert de Mey

Klinisch

De FIT is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel u in het leven staat.

Gratis

Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren (FEEL-KJ)

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan.

Vraag uitgever

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE)

Dr. J.E. van Horn, M.J. Eisenberg MSc, dr. Y.H.A. Bouman, F.J.A.C. van den Hanenberg MSc, dr. C.E. van der Puten, Prof. dr. S. Bogaerts

Forensisch

De FARE wordt gebruikt om actuarieel en klinisch het recidiverisico voor terugval in delict gedrag (algemene recidive) vast te stellen en op basis van de dynamische risicofactoren de behandelvoortgang te monitoren.

Gratis

EXIT-vragenlijst ouders

Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon

Cliënttevredenheid

De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de ouders van de cliënt in kaart gebracht.

Gratis

EXIT-vragenlijst jongere

Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon

Cliënttevredenheid

De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de ouders van de cliënt in kaart gebracht.

Gratis

EuroQol Five Dimensional Questionnaire (EQ-5D)

EuroQol Group

Kwaliteit van Leven

Meet de score op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie).

Gratis

Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ)

Pot, A.M., van Dyck, R., en D.J.H. Deeg

Overig

De EDIZ is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst om de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie te meten.

Gratis

Eating Disorder Inventory - 3 (EDI-3)

Hogrefe

Eetstoornissen

De EDI-3 brengt de kenmerken van eetstoornissen en de psychologische processen die daarachter schuilgaan in kaart bij jongeren en volwassenen van 13 tot 39 jaar.

Vraag uitgever

Inventarisatie van eetstoornissymptomen (Eating Disorder Inventory) (EDI(-II)

Hogrefe

Eetstoornissen

De EDI-II is een zelfrapportagelijst waarmee symptomen van eetstoornissen in kaart kunnen worden gebracht.

Vraag uitgever

Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0 - 2014 (EDE-Q 6.0 2014)

Nauta, Hospers, Kok & Jansen (2000)

Eetstoornissen

De EDE-Q is een zelfrapportage-vragenlijst die afgeleid is van het interview Eating Disorder Examination (EDE). De vragenlijst bestaat uit 22 items, verdeeld in vier subschalen; lijnen, piekeren over eten, piekeren over lichaamsvormen en piekeren over gewicht. Gemeten wordt het aantal dagen waarop deze voorkomen. Naast de bovenstaande schaalscores is er ook een totaalscore.

Gratis

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)

Fairburn, C.G. & Beglin, S.J. (1994)

Eetstoornissen

De vragenlijst meet de kernpathologie van eetstoornissen over de afgelopen 28 dagen.

Gratis

Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS (DTAD)

TOPGGz en iMTA

Overig

Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige wijze onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Gratis

DIVA-5-ID Nederlands (DIVA-5-NL-ID)

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen met een verstandelijke beperking obv DSM-5 criteria.

€ 3,95

DIVA-5 Nederlands

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen obv DSM-5 criteria.

€ 3,95

Dex-Vragenlijst (DEX)

Pearson

Overig

Vragenlijst voor plannings- en organisatieproblemen.

Vraag uitgever

Depression Anxiety Stress Scale-21 (MATE-10) (DASS21)

Lovibond & Lovibond, NLse vertaling door Dr. Edwin de Beurs

Klachten / Verslaving

De DASS21 is een verkorte versie van de DASS42. De lijst meet klachten van stemmingstoornis, angststoornis en stress, zoals dat bijvoorbeeld bij een aanpassingsstoornis (burnout) kan spelen.

Gratis

Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten (DAPP-SF-A)

Hogrefe

Persoonlijkheid

De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Bij de DAPP-SF-A staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, diagnostiek of monitoring van verandering.

Vraag uitgever

Dimensionele assessment van persoonlijkheidspathologie inclusief screeningsversie (Dimensional Assessment of Personality Pathology - Short Form) (DAPP Screening (DAPP-SF))

Hogrefe

Persoonlijkheid

De DAPP-screening wordt gebruikt om persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen.

Vraag uitgever

CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Klinisch (CQi-GGZ-VZ-KL)

Stichting Benchmark GGZ

Cliënttevredenheid

Deze CQi meet ervaringen met de klinische geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.

Gratis

CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Ambulant (CQi-GGZ-VZ-AMB)

Stichting Benchmark GGZ

Cliënttevredenheid

Deze CQi meet ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.

Gratis

CQ-index AKWA GGZ en Versavingszorg Ambulant (CQi AKWA-VZ-AMB)

AKWA GGZ

Cliënttevredenheid

Deze CQi meet ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.

Gratis

CQ-index voor Kort ambulante GGZ - verkorte versie (CQi) (CQ-index)

SiRM

Cliënttevredenheid

De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kortdurende ambulante GGZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te meten vanuit het perspectief van de cliënt.

Gratis

Clinical Global Impression Scale (CGI)

Nederlandse vertaling: AZG Groningen/ Nolen, W.A.

Overig

De CGI kan worden gebruikt voor het bijhouden van de vooruitgang van de cliënt en de respons op de behandeling.

Gratis

Cognitive Failure Questionnaire (CFQ)

D.E. Broadbent (1982) Nederlandse versie door H. Merkelbach (1996), Ponds (1998)

Overig

De CFQ is een zelfrapportage instrument die werd ontworpen om mentale achteruitgang te beoordelen.

Gratis

Children's Depression Inventory zelfrapportagelijst jongere (CDI-2 zelf)

Hogrefe Uitgevers BV

Depressie

Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan.

Vraag uitgever

Children's Depression Inventory oudervragenlijst (CDI-2 ouder)

Hogrefe Uitgevers BV

Depressie

Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan.

Vraag uitgever

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen (CBSK)

Pearson

Gedrag / Emotie

De CBSK is bedoeld om bij kinderen van acht tot twaalf jaar vast te stellen hoe zij hun eigen vaardigheden op een aantal belangrijke levensgebieden inschatten en hoe zij hun globaal gevoel van eigenwaarde beoordelen.

€ 2,01

Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)

Pearson

Gedrag / Emotie

Met de Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf.

€ 2,01

Child Behavior Checklist (1,5-5jr) (CBCL/1,5-5)

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

Gedrag / Symptomen

De CBCL/1,5-5 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over gedrag en moeilijkheden van een kind.

€ 1,30

Child Behavior Checklist (6-18jr) (CBCL/ 6-18)

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

Gedrag / Symptomen

De CBCL/6-18 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind.

€ 1,30

Camberwell Assessment of Needs (CAN)

PriSM (M. Phelan, M. Slade, G. Dunn, F. Holloway, G. Strathdee, G. Thornicroft en T. Wykes). Vertaling: Disciplinegroep Psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen ism Vakgroep Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam

Overig

De CAN is een instrument die de behoeften van mensen met psychische problemen in kaart brengt.

€ 0,05

Caregiver-Teacher’s Report Form (C-TRF)

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

Gedrag / Symptomen

De C-TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

€ 1,30

Brief Symptom Inventory (verkorte versie van de SCL-90-R) (BSI)

Pearson

Klachten / Verslaving

De BSI is een multidimensionale klachtenlijst en scoring voor psychische en / of lichamelijk symptomen.

€ 1,32

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Zelfrapportage) (BRIEF-A (zelf))

Hogrefe

Gedrag/Emotie

Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.

Vraag uitgever

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Informantenlijst) (BRIEF-A (inf))

Hogrefe

Gedrag/Emotie

Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag.

Vraag uitgever

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2 - Oudervragenlijst 2020 (BRIEF-2 - Ouderversie 2020)

Hogrefe

Gedrag/Emotie

Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is de in 2020 ge-update versie van de BRIEF.

Vraag uitgever

Brief Psychiatric Rating Scale Verkorte versie (BPRS-E)

Nederlandse versie: AMC, Amsterdam, P. Dingemans

Klachten

De BPRS-E is een verkorte versie van de BPRS en meet de klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Gratis

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

Nederlandse versie: AMC, Amsterdam, P. Dingemans

Klachten

De BPRS meet de klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoegingen.

Gratis

Brief Problem Monitor (6-18jr) (BPM-P/6-18)

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

Gedrag / Symptomen

€ 1,30

Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II-NL)

Pearson

Klachten

De BDI-II is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten.

€ 2,10

Buss-Durke Hostility Inventory Dutch (BDHI-D)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag

De BDHI is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

€ 3,26

Beck Anxiety Inventory (BAI)

Pearson

Angst

De BAI vragenlijst is een korte beoordeling van 21 vragen waarmee de ernst en het niveau van angst kan worden gemeten bij volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar.

€ 1,07

ADHD vragenlijst (AVL)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De AVL is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

€ 3,26

Autisme Spectrum Vragenlijst - Zelfrapportage (ASV_Z)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG).

€ 3,26

Autisme Spectrum Vragenlijst - Informantenrapportage (ASV_I)

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG).

€ 3,26

Adult Self Report/18-59 jaar (ASR/18-59 jaar)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De zelf in te vullen vragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen bij volwassenen.

€ 1,30

Assessment of Personality Diagnostic Questionnaire DSM-IV versie (ADP-IV)

Alexianen Zorggroep Tienen

Persoonlijkheid

De ADP-IV is een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

Gratis

Adult Behavior Checklist (18-59 jr) (ABCL/18-59)

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

Gedrag / Symptomen

€ 1,30

VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL)

Berend Terluin

Klachten

De 4DKL wordt gebruikt om psychische klachten bij cliënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie.

€ 0,10

Meer informatie?

Neem contact op of vraag een demo aan.

Demo aanvragen
Katinka van den Houten
Sales en account manager
088 - 24 44 100