Zorgverleners gaan efficiënter (samen)werken in Friesland

Binnen no time wisten Ketenzorg Friesland en de consultants van Topicus samen 175 huisartsenpraktijken over te zetten naar het regioplatform VIPLive. VIPLive ondersteunt huisartsen, paramedici, thuiszorg en andere zorgverleners bij betere administratie, declaratie, en efficiëntere processen. Ingrid Roerdinkholder, coördinerend regio adviseur bij Ketenzorg Friesland, en Dirk Geneugelijk, adviseur bij Ketenzorg Friesland, vertellen meer over het implementatieproces. 


Van ketenzorg tot netwerkzorg 

Ingrid: ‘We waren al enige tijd aan het oriënteren op een nieuw systeem. Doordat onze vorige leverancier stopte, is dit in een stroomversnelling gekomen en zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Na een demo-dag met verschillende leveranciers kozen we afgelopen juli voor VIPLive. We denken dat we daarmee een goede oplossing kiezen voor de middellange termijn, waarbij VIPLive beschikt over een stabiel systeem.’


Dirk: ‘We zochten een platform dat de ketenzorgprogramma’s goed ondersteunt, zodat de dagelijkse werkzaamheden van de praktijken niet of zo min mogelijk worden verstoord. Een andere belangrijke prioriteit is dat we de volgende stap willen zetten in het ondersteunen van betere netwerkzorg en populatiemanagement. Dan hebben we het niet alleen meer over ketenzorg, maar veel meer over multidisciplinaire zorg, te beginnen met Ouderenzorg. We denken dat we in VIPLive een goede partner hebben gevonden, al realiseren we ons goed dat VIPLive daar nog wel een aantal stappen in heeft te zetten. Daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt. 


Ingrid: ‘Het dashboard binnen VIPLive is ook heel fijn. Het ondersteunt de medewerkers in de praktijk om hun zorg rondom de chronische patiënten te organiseren. Deze cijfers zijn nu veel overzichtelijker. Er is in VIPLive niet alleen informatie beschikbaar over de ketenzorgpatiënten, maar ook over de gehele populatie. Bovendien is het voor de huisartsenpraktijken een groot voordeel dat ze nu vanuit één bronsysteem kunnen werken: hun eigen HIS.’

'Er is in VIPLive niet alleen informatie beschikbaar over de ketenzorgpatiënten, maar ook over de gehele populatie.'

Ingrid Roerdinkholder, coördinerend regio adviseur bij Ketenzorg Friesland

Uitdagende implementatie 

Dirk: ‘Begin dit jaar zijn drie zorggroepen gefuseerd tot Ketenzorg Friesland. Deze integratie van drie verschillende zorggroepen maakte de implementatie extra uitdagend. We moesten drie keteninformatiesystemen samenvoegen tot één werkbaar systeem. Het lijkt erop dat dit, dankzij onze kartrekker Irene Haveman, collega’s van Ketenzorg Friesland en de enthousiaste adviseurs van Topicus gaat lukken! Ook hebben we goede ondersteuning gekregen van DigiDok. 

We zijn eigenlijk pas na de zomervakantie (september) begonnen met de daadwerkelijke implementatie. Er is in korte tijd veel werk verzet, vooral ook door de huisartspraktijken, daar zijn we erg blij mee.’


Ingrid: ‘Door de integratie van de 3 zorggroepen was de communicatie richting verschillende doelgroepen steeds anders. In totaal waren er 11 verschillende doelgroepen, dat was best een uitdaging.’


Samenwerking

Ingrid: ‘We zijn tevreden over hoe de samenwerking met Topicus verloopt. Onze contactpersonen zijn goed bereikbaar en de implementatiegesprekken zijn erg fijn. De consultants zijn ook erg enthousiast! Dat vind ik knap, gezien de hoeveelheid gesprekken met praktijken en veelal online.’

Dirk: ‘Daar sluit ik me bij aan. In 2024 hopen we deze goede samenwerking voort te zetten, waarbij het vooral van belang is dat zowel praktijken als de zorggroep de voordelen echt gaan ervaren. Hier zien we ook een belangrijke rol voor Topicus weggelegd.’


Ook Topicus is erg blij met deze samenwerking. Charlaine, een van de consultants van Topicus, deelt: ‘De druk is hoog door alles wat er moet gebeuren: van overeenkomsten tot het toevoegen van accounts. Gelukkig is er volledige medewerking en support vanuit Ketenzorg Friesland en ook de praktijken verdienen een pluim voor het op tijd wegwerken van de zogenaamde ‘inkaartlijsten’. Zij zien de voordelen van VIPLive en werken goed mee, ook al waren we genoodzaakt veel via Teams te doen. Dat maakt deze implementatie heel erg leuk!’