HZG Breda 5 jaar live met VIPLive!

Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda) maakt sinds vijf jaar gebruik van VIPLive. Wat bracht hen bij VIPLive en hoe heeft het zich in de laatste vijf jaar ontwikkeld? We gingen in gesprek met applicatiebeheerder Marianne Wouters, programmamanager informatievoorziening Irvin Talboom en data-analist Michel Cloin van HZG Breda. 


VIPLive draagt bij aan samenwerken binnen netwerkzorg

Vijf jaar geleden stapte HZG Breda van hun toenmalig Keten Informatie Systeem (KIS) over naar VIPLive. Marianne vertelt waarom: ‘Het voorgaande KIS voldeed niet langer aan onze behoeften. VIPLive sloot perfect aan bij onze wensen voor chronische zorg, verwijzen, consulteren en declareren. We hebben het gebruik van VIPLive de afgelopen jaren uitgebreid. Zo zetten we het nu bijvoorbeeld ook in voor ouderenzorg en het sociaal domein.


Het laagdrempelig uitwisselen van gegevens, andere zorgverleners snel kunnen vinden en de gespreksmodule zijn erg fijn. Het mooie hieraan is dat patiënten niet meerdere keren hetzelfde verhaal hoeven te vertellen aan verschillende zorgverleners. Dat geldt vooral voor de ouderenzorg. Hierin wordt het individueel zorgplan ook gezamenlijk bijgehouden. VIPLive ondersteunt erg goed in deze vorm van netwerkzorg.’


‘Ook ondersteunt VIPLive bij goede registratie en verwijzingen. Een mooi voorbeeld is de pilot waarin we een jeugdprofessional van CJG Breda op de huisartsenpraktijk hebben ingezet. Via VIPLive werden de patiënten doorverwezen. Dat werd erg goed ondersteund en ontvangen door zowel de huisarts, de jeugdprofessional als de patiënt. Mede hierdoor was het een succesvolle pilot en heeft Gemeente Breda besloten deze werkwijze structureel te maken,’ zegt Michel. 

Het laagdrempelig uitwisselen van gegevens, andere zorgverleners snel kunnen vinden en de gespreksmodule zijn erg fijn.

Marianne Wouters, applicatiebeheerder HZG Breda

Goede registratie en inzicht in data

‘Naast de samenwerkingsmodule zetten we VIPLive ook in voor inzicht. Zo kun je als praktijk zien hoe goed je scoort op de uitvoer van jouw zorg. Ook kun je praktijken met elkaar vergelijken,’ zegt Irvin. ‘Dat vind ik een van de grootste voordelen van VIPLive.’ 


Michel vult aan: ‘Sinds een aantal jaar vindt er wekelijks een update van data plaats vanuit de HIS’sen, in plaats van elk kwartaal. Dat was echt een vooruitgang. Data is nu altijd up-to-date, waardoor praktijken ook meteen zelf het resultaat van hun inspanning kunnen terugzien. Dat is erg fijn.’


Uitdagingen bij het gebruik van VIPLive

Marianne: ‘De grootste uitdaging blijft om alle verschillende disciplines actief gebruik te laten maken van het platform. Huisartsen vinden het soms lastig om ermee te werken, gezien de vele systemen waar een huisarts al mee moet werken. De positie van VIPLive binnen de regio behouden, zodat huisartsen en andere zorgverleners de meerwaarde blijven zien, is een doorlopende uitdaging. Het dagelijkse gebruik van de applicatie moet passen bij de verschillende zorgverleners. Daarin zijn snelle acties en de juiste rechten voor bijvoorbeeld het aanmaken van een account van groot belang.’


Michel: ‘Een nieuw systeem implementeren is lastig. Een kleine hick up kan al voor stagnatie zorgen. Topicus denkt daarover mee, maar door de snelle groei van Topicus laat antwoord soms iets langer op zich wachten. Daar moeten we samen onze draai in vinden.’


Irvin: ‘Daarnaast hebben we ook te maken met andere regiopartners en zorggroepen. We moeten standaarden openbreken en gezamenlijk optrekken in systemen en nieuwe ontwikkelingen. Dat kan soms een uitdaging zijn.’De toekomst

‘Data is de zuurstof van de digitale transformatie in de zorg,’ stelt Irvin. ‘Gelukkig wordt dit door steeds meer zorgverleners en ook door de politiek erkend. Eén gebruiksvriendelijk platform voor alle zorg van een patiënt is wenselijk. Daarbij moet de gegevensuitwisseling voldoen aan de juiste standaarden en regels.’


‘Topicus blijft continu op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen met betrekking tot software en data. Daarin nemen ze zowel de mogelijkheden voor de patiënt als voor de zorgverlener in overweging, daarover kunnen we goed sparren met Topicus. De hele zorgketen moet met elkaar in verbinding zijn. 


Daarnaast zijn we momenteel bezig met het contracteren van het VIPLive datalab om meer inzichten hierin te krijgen, daar verwachten we veel van,’ sluit Michel af.