Laboratorium Maasziekenhuis geeft huisarts inzicht in tweedelijns resultaten

Test

Het laboratorium van het Maasziekenhuis biedt sinds vijf jaar huisartsen de mogelijkheid om labonderzoeken digitaal aan te vragen via Lab Online. Sinds het najaar van 2022 gebruikt men binnen het systeem ook de mogelijkheid om huisartsen inzicht te geven in de tweedelijns onderzoeksresultaten. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Vakspecialist Patrick van Baaren en klinisch chemicus Aldy Kuypers vertellen over hun ervaringen tot nu toe.


Het maken van de koppeling voor het inzien van de resultaten was niet in een dagje geregeld, merkte het laboratorium van het Maasziekenhuis. Patrick van Baaren, die daar onder andere verantwoordelijk is voor het applicatiebeheer: ’We dachten voorafgaand aan het project dat we het wel ‘effe’ zouden doen. Maar het vroeg van ons als laboratorium echt organisatietalent en geduld. Er komen namelijk belangrijke juridische aspecten bij kijken, omdat we te maken hebben met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijhorende wet- en regelgeving. Er zijn bovendien verschillende instanties, systemen en dus ook beheerders en softwareleveranciers bij betrokken en dat bemoeilijkt de belangrijke onderlinge afstemming’. Klinisch chemicus Aldy Kuypers vult aan: ‘We hadden geen kant en klaar voorbeeld en dus was het pionierswerk. Het heeft de nodige inspanning gekost om de verschillende partijen op een lijn te krijgen.’


Jasje

Aldy Kuypers was gedurende het realiseren van de koppeling contactpersoon van de huisartsen. ‘Ik werd gedurende het project door sommigen aan mijn jasje getrokken met de vraag wanneer de koppeling een feit was. Begrijpelijk ook. We hadden de huisartsen gezegd dat ze, wanneer ze digitaal zouden gaan aanvragen, te zijner tijd ook de uitslagen van de specialisten zouden kunnen inzien en dat heeft natuurlijk veel toegevoegde waarde voor hen en de patiënt. Tegelijk moest er voor de afronding van het project ook intern goed met onze specialisten gecommuniceerd worden, want voor hen heeft de koppeling ook consequenties. Het kan natuurlijk zijn dat een huisarts contact met de specialist opneemt naar aanleiding van een uitslag. Dat moet je als specialist wel weten.’

‘Het systeem heeft ook nog een intern voordeel. We verwachten in de toekomst minder telefoontjes voor ons secretariaat van huisartsen.’

Patrick van Baaren

Groeien

Nu de koppeling een feit is werpt de vraag zich op of de huisartsen tevreden zijn met de toepassing. Aldy Kuypers: ‘We denken dat we als laboratorium goed en veel gecommuniceerd hebben over de koppeling. Via mail, brief en nieuwsflitsen. Toch moet het besef van de voordelen en het gebruik nog groeien. Er komen wel al steeds meer vragen tot ons, wat volgens ons een teken is dat ze er steeds meer gebruik van maken. Mondjesmaat krijgen we ook al terug dat huisartsen er blij mee zijn.’ Patrick van Baaren: ‘En het systeem heeft ook nog een intern voordeel. We verwachten in de toekomst minder telefoontjes voor ons secretariaat van huisartsen.’


Tip

Is er nog een tip voor andere zorgorganisaties die een dergelijk technisch traject ingaan? Aldy: ‘Besef je dat de woorden die andere partijen gebruiken niet altijd de betekenis hebben die jij eraan geeft. We spreken niet allemaal dezelfde taal. Vraag dus altijd door. Bijvoorbeeld, wat bedóél je precies met het woord koppelen? Wat houdt het in? Met andere partijen bedoel ik iedereen die betrokken is. Huisartsen, juristen, ontwikkelaars, applicatiebeheerders, enzovoort.’