Regio-organisatie en Topicus werken samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) fuseerden bestuurlijk in 2020. De uitwerking ervan krijgt inmiddels op een mooie manier vorm, mede door een strategische samenwerking van de regio-organisatie met Topicus.


Chief Information Officer (CIO) Mirthe van Dort van de ‘nieuwe’ Drentse regio-organisatie vertelt aan welke plannen er is gewerkt en wat de samenwerking moet opleveren: ‘Tijdens de voorbereiding op de fusie is er gewerkt aan een meerjarenvisie voor de nieuwe organisatie met als kernvraag: waar willen we staan over een aantal jaar? Vanuit die visie hebben mijn collega’s ik en onderzoek gedaan en heb ik een informatiseringsplan geschreven rondom de huisartsenzorg. Gelet op de demografische ontwikkelingen, uitdagingen rond de praktijkbezetting en het feit dat de patiënt digitaler is geworden was de belangrijkste kwestie daarbij: ‘Hoe gaan we die zorg nou beter, digitaler en toekomstbestendig maken?’ De huisartsenzorg moet wat ons betreft persoons-, netwerk- en uitkomstgericht zijn op een manier die ze goed aankan. Uitkomstgericht betekent voor ons dat je met de data die tijdens het zorgproces worden gegenereerd, kennis en wijsheid toevoegt en vervolgens de vraag van de patiënt snel en beter kunt beantwoorden. Daarvoor moesten wij als organisatie onszelf ook anders organiseren en positioneren.’


Om dat te bereiken werkt de regio-organisatie intern nauwer samen. Van Dort: ‘De spoedposten en huisartsenpraktijken opereren niet meer apart. En patiënten zijn voor ons nu ook echt ook een primaire doelgroep geworden. Ze spelen een belangrijke actieve rol in het zorgproces. We zetten in op verbinding tussen onze zorgverleners en de patiënt door verdere digitalisering. We gaan per 1 juli verder onder de naam ‘Dokter Drenthe’. We willen samen de dokter naar de binnenzak brengen van de inwoner van Drenthe.’ Hiermee doelt de CIO op het nog toegankelijker maken van de zorg, onder andere via de smartphone van de patiënt.


Om dit te realiseren is er destijds een bouwplan voor de automatisering geschreven en toen dat goedgekeurd en wel op tafel lag, concludeerde de regio-organisatie dat het daar strategische partners bij nodig had. Van Dort: ‘In het geval van ICT zochten we een partner die ons begreep en die bereid was voor langere tijd samen te werken. We kwamen uit bij Topicus omdat we merkten dat mensen daar de moeite en tijd namen zich te verdiepen in onze visie en daar aansluiting in zochten. Cindy Verver, commercieel manager bij de zorgdivisie van Topicus : ‘Wij hebben onder andere een plan opgesteld waarin we uitwerkten hoe de regio-organisatie beter kan omgaan met de vele data die ze genereren.’


Waar zit volgens de CIO het onderscheidend vermogen van Topicus? ‘Zorgtechnologie is tegenwoordig veel standaardisatie, flexibiliteit en wendbaarheid en dat herken ik ook bij Topicus. Maar wat Topicus in mijn ogen onderscheidt van anderen is dat het de zorgmarkt kritisch en scherp in de gaten houdt. Het bedrijf ziet welke landelijke afspraken er worden gemaakt en anticipeert daar met software heel goed op. Topicus zegt: ‘Dit worden landelijke afspraken dus laten we dat alvast in de software inbouwen.’ Daarmee zijn ze een voorloper. Díe manier van werken plus het feit dat ze met hun filosofie naadloos aansluiten op de onze maakt ze echt één van onze strategische partners