Lab Online ondersteunt proces niet-invasieve prenatale test (NIPT) in het landelijke screeningsprogramma

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De NIPT is voor veel zwangere en hun partners een bekende test, die vanaf 11 weken zwangerschap uitgevoerd kan worden. Met behulp van Lab Online worden laboratoria ondersteund om (digitaal) de verzoeken op te vangen en de resultaten van de bloedafname te delen.


Vanuit het RIVM is de behoefte dat zwangere vrouwen eenvoudig terecht kunnen voor een bloedafname. Dit betekent dat veel laboratoria vanaf 1 april bloedafnames gaan uitvoeren specifiek voor de NIPT. De wens is dat dit digitaal gedaan kan worden gedaan om het proces optimaal te ondersteunen en de kans op fouten te verkleinen. Vanuit Lab Online zijn we druk bezig om zoveel mogelijk laboratoria voor 1 april 2023 aan te sluiten. 

 

Het doorvoeren van de NIPT via Lab Online is door de eerste laboratoria succesvol getest; zowel het verzoek voor de afname bij het lab, als de terugkoppeling van afname bij Peridos komt goed aan. In de aankomende weken worden de overige labs aangesloten die gekozen hebben om Lab Online in te zetten in dit proces.

 

“Wij zijn trots om te zien dat we met onze oplossing niet alleen onze bestaande Lab Online klanten kunnen helpen, maar ook laboratoria die geen gebruik maken van Lab Online. Het is namelijk mogelijk om Lab Online eenvoudig aan te sluiten om het NIPT digitaal goed te ondersteunen”, vertelt Emiel Smit, Businessline manager.


Bij de NIPT wordt een bloedonderzoek gedaan om te bepalen of er aanwijzingen zijn dat een foetus het down-, edwards- of patausyndroom heeft. Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van prenatale screening worden vastgelegd.