Huisartsenspoedposten West-Brabant zet beschikbare capaciteit slimmer in

Huisartsenspoedposten West-Brabant (HAPWB) maakt sinds kort gebruik van Smart Planning. Dit systeem van Door2Doc en Topicus geeft de beschikbare capaciteit weer per spoedpost en doet de triagist een voorstel voor de meest geschikte locatie binnen de regio. Mike van Loef, manager innovatie en Robin Verhoog, manager infrastructuur, delen hoe HAPWB vooroploopt in digitalisering in de zorg, onder andere door de inzet van Smart Planning.


Verbeterde wachtschermen en efficiëntere roosters

Robin: ''Afgelopen jaar zijn we naar aanleiding van feedback van een patiënt in gesprek gegaan en kwamen tot de conclusie dat we onze patiënten op een betere manier konden informeren via onze wachtschermen. We zochten naar een oplossing en kwamen in contact met Door2Doc en Topicus. Naast betere informatie richting patiënten konden zij veel meer voor ons betekenen. Ook in de roosters konden we een efficiëntieslag maken.''


Mike: ''Die efficiëntieslag hebben we op de meeste spoedposten inmiddels gemaakt. Triagisten krijgen via Smart Planning een voorstel van de meest geschikte mogelijkheid waar rekening wordt gehouden met de urgentie van de zorgvraag, locatie van de patiënt en de drukte op de spoedposten. Hierdoor benutten we de capaciteit van de spoedposten in West-Brabant efficiënter, waardoor we de drukte beter kunnen spreiden en de patiënt sneller kunnen helpen. Ook de wachtschermen op de spoedposten geven nu actuele uitlooptijden aan.''

''Nu, net na livegang, blijkt dat de opvolgingspercentages van het gebruik van Smart Planning goed zijn en het merendeel van de triagisten positief is.''

Robin Verhoog, manager infrastructuur, Huisartsenspoedposten West-Brabant (HAPWB)

Tijd en aandacht voor innovatie

Mike: ''De implementatie was spannend en riep bij verschillende zorgverleners vragen op: “Waarom zou een systeem beter kunnen plannen dan wij?’’''


Robin: ''Daarom was het belangrijk om de zorgprofessional tijdig aan te haken. De hulp en expertise van Remco Rosmulder van Door2Doc is daarbij erg fijn! Wij hebben de wens om efficiënter te werken, Remco heeft de kennis om dat goed neer te zetten samen met zijn team en Topicus.''


Mike: ''Bovendien konden we voorafgaand aan het project ook bij andere posten meekijken. Dat gaf ons een goed gevoel en deze ervaringen namen we mee richting onze zorgverleners.''


Robin: ''Nu, net na livegang, blijkt dat de opvolgingspercentages van het gebruik van Smart Planning goed zijn en het merendeel van de triagisten positief is.''


Mike: ''Triagisten kunnen makkelijker plannen. Bovendien biedt Smart Planning ook extra ondersteuning voor externe triagisten, waar we door het personeelstekort mee samenwerken. Aangezien we pas net live zijn, kunnen we de daadwerkelijke effecten in cijfers pas later meten.''


Slimme toekomst

Robin: ''Digitalisering heeft in rap tempo plaatsgevonden binnen HAPWB. Daarom blijven we in gesprek met de zorgverleners over de adoptie van alle ontwikkelingen. Hoe kunnen zij deze zo optimaal mogelijk benutten in hun dagelijkse werkzaamheden?''


Mike: ''De ontwikkelingen op de posten zelf trekken we nu door in de regionale samenwerking met de eerste- en tweedelijnszorg. We hebben de wens om nog meer centraal samen te werken de komende jaren.''