Huisartsenpraktijk Medi-Mere: Digitaal als het kan, fysiek als het moet

Huisartsenpraktijken Medi-Mere is een van de huisartsenpraktijken die volop gebruik maakt van Spreekuur.nl. Han van de Steeg, directeur van Medi-Mere deelt welke toegevoegde waarde Spreekuur.nl en digitalisering biedt voor de praktijken. 


Digitalisering van huisartsenzorg 

‘Medi-Mere heeft digitalisering hoog in het vaandel staan. Wij werken al sinds 2010 met MijnGezondheidsNet (MgN) en hebben het hoogste percentage gebruikers in Nederland. Onze visie is dat een goed patiënten portaal leidt tot een goede en effectieve communicatie met de patiënt. Uiteindelijk levert dit meer tijd op voor de huisarts om zich te richten op zaken die de kwaliteit van de zorg verhogen. Door de digitalisering gedurende de afgelopen jaren continue onder de aandacht te brengen bij zowel de patiënt als de medewerker is digitaal contact met alle faciliteiten volledig ingebed in onze dagelijkse zorg. Spreekuur.nl voegt aan het portaal toe wat we bij MgN missen, namelijk een triagetool.

 

Goede triagetool 

De afgelopen jaren zien we dat telefonische triage gemiddeld steeds meer tijd kost. Dit komt door de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Daarnaast zijn ook niet alle disciplines binnen de huisartsenpraktijk vertegenwoordigd door onder andere krapte op de arbeidsmarkt. 


Op dit moment focussen we op de triagetool van Spreekuur.nl. Het is voor allen duidelijk dat door gebruik van deze tool (onze digitale doktersassistente) er een verschuiving van tijd plaats vindt: van telefonische triage door de assistent naar online triage “in de tijd van de patiënt”. Hierdoor verwachten we een daling van de telefonische wachttijden en een snellere afhandeling van de gepresenteerde klachten.

 

Een goede triagetool zoals Spreekuur.nl brengt niet alleen de klacht van de patiënt overzichtelijk in beeld, maar geeft ons ook de mogelijkheid om de klacht daar neer te leggen waar deze hoort. Zo is het bij ons gebruikelijk dat GGZ-zorgvragen rechtstreeks naar de POH-GGZ gaan en ketenzorgvragen naar de POH-S. Eenvoudige vragen worden behandeld door de assistente en achteraf geaccordeerd door onze regiearts. Complexe vragen worden primair doorgespeeld aan de regiearts of als strikt nodig naar de eigen huisarts. Administratieve vragen worden onmiddellijk doorgespeeld naar de medisch secretaressen. Ook gebruiken we de beeldbelfunctionaliteit, van zowel VIPLive als van Medicom. Ons motto is nadrukkelijk: DIGITAAL ALS HET KAN, FYSIEK ALS HET MOET 

Langzaam zien we een daling van telefonische wachttijden.

Han van de Steeg, directeur Huisartsenpraktijken Medi-Mere B.V.

Stijging van online consulten

Wekelijks zien we het aantal spreekuurconsulten stijgen. Op dit moment zijn dat zo’n 300 consulten per maand, waarbij er op de maandag het grootste aanbod van Spreekuur consult vragen is: gemiddeld zo’n 25 op de maandagen.

De verdeling in Urgentie is: 

U1     0      0

U2     30     2,4%

U3     237    19,0%

U4     80     6,4%

U5     349    28,0%

Overige vragen 552    44,2%


Fijn voor de praktijk en de patiënt 

Spreekuur.nl levert een afwisselende manier van werken op voor ons communicatiecentrum: assistentes zijn blij te mogen chatten i.p.v. te bellen. Langzaam zien we een daling van telefonische wachttijden. 

Of Spreekuur.nl meer tijd op gaat leveren voor de huisarts, is door de huidige krapte van de arbeidsmarkt lastig vast te stellen. 

 

Voor patiënten levert Spreekuur.nl veel op. Zij kunnen 24/7 vragen stellen en zijn blij met de levendige chat. In regel worden zij sneller geholpen via Spreekuur.nl dan via een fysiek consult met de huisarts. Bovendien raken ze meer betrokken bij de eigen regie van hun zorg. Toekomst

Op termijn wil ik Spreekuur.nl ook inzetten voor weekenden en zullen we steeds meer dokters vanuit thuis inzetten op Spreekuur.nl. Daarbij verwachten we dat Spreekuur.nl slimmer wordt en meer mogelijkheden krijgt om zowel de patiënt als de zorgmedewerker te dienen. Waarbij de integratie met MgN en Medicom een vanzelfsprekendheid is,’ zegt Han.