Eén jaar adviesraad VIPLive

Samen met huisarts Menno Riemeijer, voorzitter van de adviesraad van VIPLive, blikken we terug op één jaar adviesraad. Al 35 jaar lang is deze huisarts betrokken bij automatisering voor huisartsenzorg.   

 

De adviesraad van VIPLive is ongeveer één jaar geleden in het leven geroepen. Voornamelijk om meer in contact te komen met de gebruikers van het gezondheidsplatform. Niet alleen om een betere praktische invulling te geven voor de zorgverleners en patiënten, maar ook om op strategisch niveau mee te denken. Dankzij de adviesraad weet VIPLive van Topicus of ze op de goede weg zitten.  

 

‘‘Het afgelopen jaar hebben we vooral kennisgemaakt met elkaar. Daarbij zijn al een aantal belangrijke thema’s voorbij gekomen. Natuurlijk hebben we de toenemende druk op de huisartsenpraktijk, zeker sinds corona, besproken. Met de leden van de adviesraad hebben we gekeken hoe automatisering van de zorg hier verlichting in kan geven. Voornamelijk bij triage en het geven van advies. Hier kunnen VIPLive en Spreekuur.nl zeker wat in betekenen. Door onze ervaringen vanuit de praktijk, kunnen wij deze services samen met VIPLive optimaliseren. 

Voornamelijk bij triage en advies kunnen VIPLive en Spreekuur.nl zeker wat betekenen. Door onze ervaringen vanuit de praktijk, kunnen wij deze services samen met VIPLive optimaliseren.

Menno Riemeijer, huisarts Zeeland en voorzitter adviesraad

Daarnaast is de zorg een stuk complexer geworden. De laatste jaren heeft er veel verandering plaatsgevonden. Zo is het aantal thuiszorgorganisaties bijvoorbeeld enorm gestegen. En bestaan er grote ketens van apotheken. Digitalisering van administratie en communicatie is daarom van groot belang, maar vraagt ook om een goede beveiliging van alle gegevens. Privacy staat voorop. Wij lezen en denken mee over de inhoud van de overeenkomsten. 

 

Bovendien is implementatie van digitalisering niet altijd makkelijk. Iedereen onderschrijft dat automatisering verlichting kan geven in de eerstelijnszorg, maar daadwerkelijk veranderen is een volgende stap. Verandering kost tijd. Momenteel staat er teveel druk op de zorg om zich te verdiepen in deze verandering. Daarover denkt de adviesraad ook mee vanuit ieders vakgebied. Wat kunnen we daarin betekenen voor de huisarts? Apotheker? En andere zorgverleners?  

De samenstelling van de adviesraad bestaat uit meerdere disciplines: huisartsen, regiomanagers, en een emeritus hoogleraar medische informatica. Dat maakt het erg leuk en zorgt ervoor dat we een brede kijk hebben op de vraagstukken van nu en de toekomst.’’ 

 

Leden adviesraad 

  • Menno Riemeijer, huisarts Zeeland en voorzitter adviesraad 
  • Daan Verbree, Business Line Manager Topicus in de Zorg en secretaris adviesraad 
  • Maarten Timmer, huisarts Rotterdam 
  • Ronald van Ingen, huisarts Apeldoorn 
  • Marc Spruit, huisarts Alphen 
  • Johan van der Leij, emeritus hoogleraar medische informatica 
  • Vacature zorggroep/regio-organisatie