Huisartsen raadplegen steeds meer medisch specialisten

Huisartsen in diverse regio’s van ons land kunnen steeds meer verschillende medisch specialisten veilig digitaal raadplegen en advies vragen over een patiënt. Dat gebeurt via het regionale platform VIPLive van Topicus. Hiermee wordt onnodig doorverwijzen van patiënten voorkomen.

Rosa Scherjon van Topicus: ‘Naast het feit dat er via VIPLive steeds meer kan worden gecommuniceerd tussen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen via onze module Consulteren, zien we ook dat binnen de ziekenhuizen steeds meer vakgroepen (specialismen binnen de ziekenhuizen, red.) willen worden aangesloten. Het digitaal raadplegen is efficiënt voor de zorgverleners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg, maar ook voor de patiënt. Niet iedereen hoeft meer naar het ziekenhuis, omdat de huisarts met digitaal advies van de specialist zijn patiënt goed kan blijven behandelen. Dat bespaart tijd en spanning bij de patiënt, zeker tijdens deze corona-crisis, waarin mensen liever alleen reizen als dat noodzakelijk is.’

Inmiddels kunnen aangesloten huisartsen in Zuid-Holland en de noordelijke provincies al met vijftien ziekenhuizen samenwerken. Deze kaart geeft aan welke ziekenhuizen met hoeveel verschillende vakgroepen momenteel zijn aangesloten. In totaal geven nu al bijna honderd vakgroepen advies aan huisartsen via VIPLive waardoor steeds vaker tijd bij zorgverleners wordt bespaard en onnodig ziekenhuisbezoek van patiënten wordt voorkomen.

Meer informatie?

Bekijk onze oplossing pagina voor zorggroepen of neem contact op met Rosa Scherjon

Rosa Scherjon
Businessline Manager
rosa.scherjon@topicus.nl 088 - 52 81 020