Huisarts Mariska werkt deels vanuit Denemarken via Spreekuur.nl

Mariska de Velde Harsenhorst is waarnemend huisarts, waarbij ze haar werkzaamheden voornamelijk via Spreekuur.nl uitvoert. Dat doet ze niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Denemarken. ‘Het is heel fijn dat, wanneer je tijdelijk naar het buitenland gaat, je toch een rol kan spelen in het personeelstekort in de zorg en je je herregistratie blijft houden. Spreekuur.nl is daarin voor mij het beste werkbaar,’ deelt de huisarts.  

 

Hoe ziet jouw werk als huisarts eruit? 

‘Dat hangt af van de locatie waar ik me bevind. Sinds ik als waarnemend huisarts gebruikmaak van Spreekuur.nl, kan ik mijn werkzaamheden als huisarts op elke willekeurige locatie, in elk willekeurig land uitvoeren. Momenteel doe ik dat regelmatig vanuit Denemarken. Ik neem diensten van Spreekuur.nl aan voor de regio’s Rotterdam, Amersfoort en Drenthe. Patiënten komen via de applicatie binnen. Aan de hand van vragenlijsten, foto’s en video’s bepaal ik welke vervolgstappen er moeten plaatsvinden. Soms kan ik ze online helpen. Maar ik heb altijd een back-up op de huisartsenpost in Nederland. Als patiënten alsnog gezien moeten worden, kan ik ze direct doorsturen. Via Spreekuur.nl kan ik deze patiënten direct inplannen op de huisartsenpost en eventueel een ambulance bellen, allemaal vanuit Denemarken. Wanneer ik in Nederland ben, draai ik dag- of nachtdiensten op de huisartsenpost en pak ik alle reguliere werkzaamheden op,’ zegt Mariska. 

Voor mij werkt Spreekuur.nl veruit het beste voor mijn online werkzaamheden. Patiënten hoeven vaak niet meer op consult langs te komen en zijn blij met online advies.

Mariska de Velde Harsenhorst, huisarts

Wat is jouw ervaring met Spreekuur.nl?  

‘Spreekuur.nl is super handig! Voor mij werkt Spreekuur.nl veruit het beste voor mijn online werkzaamheden. Patiënten hoeven vaak niet meer op consult langs te komen en zijn blij met online advies. Dat heeft Spreekuur.nl overigens erg goed opgezet aan de hand van zelfhulpvideo’s. Van verzorgenden in verpleeghuizen hoor ik ook terug dat de app ze helpt bij klachten van een cliënt.  

 

De applicatie blijft zich bovendien verbeteren. De pas toegevoegde urgentiechecker is erg waardevol. Hierdoor wordt een deel van de patiënten al geholpen met zelfzorgadvies en krijg ik als huisarts enkel de spoedgevallen op online consult die daadwerkelijk advies van een arts nodig hebben. Ook bespaart Spreekuur.nl tijd voor de triagist. Triagisten verwijzen patiënten actief naar Spreekuur.nl. Triage via de applicatie gebeurt namelijk online en automatisch. Dat scheelt tijd.  

 

Daartegenover staat dat nog te weinig mensen gebruikmaken van Spreekuur.nl. In coronatijd wisten veel mensen de digitale weg te vinden. Echter zie je nu dat mensen weer steeds vaker bellen. Patiënten digitaal sturen is noodzakelijk, waarin de overheid een grote rol speelt. Het zou mooi zijn als er nog veel meer digitale zelftriage komt, dat draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek,’ stelt Mariska.  

 

Denk je dat Spreekuur.nl uitkomst biedt voor de toekomst van huisartsenzorg? 

‘Zeker!’ Zegt Mariska overtuigend. ‘Spreekuur.nl is nu al noodzakelijk voor goede zorg in de randgebieden. Niet alleen voor een tekort aan huisartsen, maar ook omdat er steeds meer vergrijzing is. Spreekuur.nl kan daarnaast nuttig zijn voor zorg overdag en is ideaal voor de lage bezetting tijdens zomervakanties. Waarnemende huisartsen kunnen dan via Spreekuur.nl een grote groep patiënten behandelen vanaf willekeurige locaties.’ 

 

Hoe bevalt de samenwerking met het team achter Spreekuur.nl? 

‘Goed! Topicus, het bedrijf achter Spreekuur.nl, is erg makkelijk benaderbaar. Soms is het lastig om met alle wensen van verschillende posten rekening te houden en veranderen er dingen in de applicatie. Maar ik heb een contactpersoon wie ik altijd kan mailen of bellen, dat werkt prettig,’ sluit Mariska af.