Digitale check helpt 11 procent van laag urgente klachten zonder tussenkomst zorgverlener

De pilot met de digitale check van Spreekuur.nl op de huisartsenposten is succesvol afgerond. Uit de pilot blijkt dat gemiddeld 11% van de laag urgente klachten zonder tussenkomst van de zorgverlener verholpen wordt doordat de patiënt het verschenen zelfzorgadvies in de digitale check accepteert. Dat maakte Spreekuur.nl vandaag bekend. 

 

De digitale check is een uitbreiding op Spreekuur.nl en sinds vijf maanden beschikbaar voor iedereen die zorg zoekt op de huisartsenposten die gebruikmaken van Spreekuur.nl, namelijk Rijnmond (Rotterdam en omgeving), Eemland (Amersfoort en omgeving), Drenthe, Nijmegen en Boxmeer. Op basis van de antwoorden die de patiënt geeft op de vragen in de digitale check en de urgentie die daaruit rolt, wordt de patiënt geholpen om de vraag op de juiste plek te stellen. Voor minder urgente klachten wordt de patiënt gerustgesteld en wordt een zelfzorgadvies getoond. Indien de patiënt zich met een zelfzorgadvies niet geholpen voelt blijft deze de mogelijkheid houden om de vraag te stellen aan de eigen huisarts of om de vraag alsnog te stellen aan de huisartsenpost. Voor urgente en geschikte vragen wordt de patiënt verwezen naar het digitale consult van Spreekuur.nl of de telefoon. 

 

Minder drukte

De digitale check is vijf maanden geleden live gegaan bij de huisartsenposten Rijnmond, Eemland, Drenthe en Nijmegen. Hieruit blijkt dat gemiddeld 35 procent van de mensen met laag urgente klachten die Spreekuur.nl gebruikt, de website verlaat nadat ze een zelfzorgadvies hebben gekregen. Van deze 35 procent geeft 11 procent aan dat ze echt geholpen zijn met het zelfzorgadvies door op de "ik ben geholpen met dit advies"-knop te klikken. De overige 24 procent verlaat de website op dat moment. Het is mogelijk dat deze mensen geholpen zijn of dat ze meer informatie zoeken op een andere website, zoals Thuisarts.nl. Het is echter ook mogelijk dat ze op een andere manier contact zoeken met de huisartsenpost.

“De pilot laat zien dat de digitale check de patiënt snel helderheid kan geven over de urgentie van de klacht en leert de patiënt wat hij zelf kan doen om de klachten te verminderen. Dit maakt patiënten zelfstandiger en verlaagt de werkdruk op de huisartsenpost. Zo willen we aan twee kanten de eerstelijnszorg toegankelijk houden en streven we naar de juiste zorg op de juiste plek.”

Rosa Scherjon, initiatiefnemer Spreekuur.nl