Hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de huisartspraktijk?

Calculus helpt Nivel bij uitvoering van internationaal PaRIS onderzoek

Hoe zijn de ervaringen die patiënten hebben met eerstelijnszorg van invloed op hun gezondheid? En hoe kan de huisartsenzorg nog beter aansluiten bij de behoeften van mensen met een chronische aandoening? Calculus (de declaratie- en administratieservice van VIPLive) en het Nivel bundelen hun expertise om dit in Nederland te onderzoeken. Ruim 20 landen doen mee aan het internationale PaRIS-onderzoek onder leiding van de OESO. Vorig jaar is een pilot uitgevoerd onder een klein aantal huisartsenpraktijken. De lessen die hieruit zijn getrokken, worden meegenomen in het hoofdonderzoek. Dit hoofdonderzoek start vanaf april 2023. Sinds half maart kunnen huisartsenpraktijken via VIPLive toestemming geven voor deelname aan dit onderzoek.


Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst voor de huisartsenpraktijk en uit een vragenlijst voor de patiënten die de praktijk heeft uitgenodigd. De vragenlijst voor huisartsenpraktijken gaat in op de middelen die zij hebben om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening te coördineren en deze patiënten te ondersteunen. De vragenlijsten aan patiënten zijn bedoeld om hun ervaringen te meten met de zorg die zij ontvangen. Dit wordt gemeten via PREMs (Patiënt Reported Experience Measure), een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de bejegening, communicatie of informatievoorziening rond de zorg die ze ontvingen. Ook worden de patiënt gerapporteerde uitkomsten van die zorg onderzocht met PROMs (Patient Reported Outcome Measure), zoals klachten als pijn en vermoeidheid en hun kwaliteit van leven.


Pop-up in VIPLive

Geselecteerde huisartsenpraktijken krijgen vanaf maart via een pop-up in VIPLive meer informatie te zien en een verzoek tot deelname. Vervolgens zal Calculus haar ICT-kennis inzetten om na toestemming van de deelnemende huisartsenpraktijken een steekproef te trekken van patiënten die voldoen aan de selectiecriteria. De data blijft volledig anoniem. Enkel de huisarts heeft daarbij toegang tot gegevens van de patiënt.


Wat hebben huisartsenpraktijken aan het PaRIS-onderzoek?

Het PaRIS-onderzoek (Patient-Reported Indicator-Surveys) is een initiatief van de OESO (de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Met de resultaten van dit onderzoek helpt de OESO beleidsmakers, zorgverleners, en patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Beleidsmakers focussen zich dankzij de resultaten op de belangrijkste knelpunten in de eerstelijnszorg. Huisartsen krijgen scherp aan welke punten zijzelf kunnen werken. En chronische patiënten helpen de zorg te verbeteren door hun ervaringen te delen.


Heeft uw praktijk inhoudelijke vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het Nivel onderzoeksteam via paris@nivel.nl.