VIPLive voor acute zorg

VIPLive voor acute zorg

Acute zorg moet toegankelijk blijven. Dit kan met betere samenwerking en uitwisseling binnen de acute zorgketen. En met efficiënter gebruik van de beschikbare capaciteit. Daarbij moet de patiënt zo gemakkelijk mogelijk de juiste zorg kunnen krijgen. Software die verbindt en werkprocessen innoveert, waaronder die van de patiënt, kan een groot verschil maken. En VIPLive is hiermee ‘one step ahead’.

De acute zorg innoveren

Ons innovatieve, verbindende zorgplatform VIPLive helpt jou en jouw ketenpartners om samen de uitdagingen binnen de spoedzorg het hoofd te bieden.

Overdracht medische gegevens
Overdracht medische gegevens
Multidisciplinaire triage & zelftriage
Multidisciplinaire triage & zelftriage
Slimmere inzet capaciteit
Slimmere inzet capaciteit
Zelfzorg patiënten
Zelfzorg patiënten

De acute zorg slim verbinden

Klik op de playbutton om de video af te spelen.

Bijna alle ketenpartners in de acute zorg gebruiken VIPLive. Het VIPLive Spoed EPD (voorheen Topicus HAP) wordt gebruikt door huisartsenposten en zorgcoördinatiecentra (ZCC). Ons Ambulance EPD (Ambusuite) en onze navigatie-oplossing door regionale ambulancevoorzieningen. VIPLive Triage door meldkamers. En de VVT stemt eerstelijns zorg af via met onze netwerkzorg-oplossing; ook met patiënten en mantelzorgers. Door deze ketenpartners slim te verbinden, kunnen ze beter beslissen, sturen en plannen met data en ‘key performance indicators’; binnen hun eigen keten en vooral ook over de ketens heen.

Overdracht medische gegevens

Professionals in de acute zorg nemen elke dag beslissingen die grote impact hebben op hun patiënten. Ze moeten dan zo snel mogelijk en zo goed mogelijk worden geïnformeerd. Met informatie die op dat moment relevant is. En vervolgens voegen ze informatie toe voor de collega uit de acute zorg of reguliere zorg die het overneemt. Een soepele overdracht dus. Die in de toekomst steeds gemakkelijker wordt, bijvoorbeeld omdat je meteen een afspraak kunt inplannen bij de eigen huisarts van een patiënt.

Multidisciplinaire triage en zelftriage

Ook op het gebied van triage denken we vooruit. Zo willen we centralisten en triagisten nog gerichter ondersteunen als er bijvoorbeeld sprake is van GGZ- of ouderenzorgproblematiek. In samenwerking met diverse partijen werken we daarom aan de uitbreiding van triage met ‘GGZ’ en ‘VVT’. 

 

Daarnaast kunnen patiënten online zelf hun triage en anamnese doorlopen via Spreekuur.nl; ons patiëntenplatform bij VIPLive. Het voortraject bij niet-dringende spoed wordt zo op een verantwoorde en prettige manier vervangen voor patiënten. Ze hoeven niet te wachten en kunnen meteen aan de slag. En het zorgt voor een ontlasting van de spoedlijn, waardoor er sneller kan worden gereageerd op hoog urgente hulpvragen.

 

Slimmere inzet capaciteit

VIPLive biedt nu al verschillende oplossingen om capaciteit slimmer in te zetten. Zo helpen we meldkamers en huisartsenposten realistischer plannen met hulp van kunstmatige intelligentie. De gemiddelde wachttijd en de werkdruk neemt hierdoor aanzienlijk af. Ook helpt onze navigatiesoftware zorgcoördinatiecentra (ZCC), meldkamers en huisartsenposten om acute ambulante zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten. De software combineert informatie over beschikbare capaciteit met patiënt- en incident-informatie en berekent vervolgens de meest geschikte inzet qua zorgniveau en aanrijtijd. Verder werken we, met het oog op de toekomst, ook hard aan inzicht in en doorstroom naar VVT bedden. Zo wordt een patiënt in een mum van tijd begeleid van hulpvraag naar een gepaste oplossing.

Zelfzorg patiënten

Naast zelftriage werken we met Spreekuur.nl nu ook aan zelfzorg. Dit houdt in dat onze online triage en anamnese straks voor niet acute gevallen kan leiden tot een advies waar patiënten zelf mee aan de slag kunnen. Dit bestaat uit een klachtenspecifieke toelichting waarom er in hun geval geen sprake is van spoed. Ook krijgen ze gerichte tips over wat ze kunnen doen om hun ongemak, of dat van hun kind, te verlichten. Dit vergroot de acceptatie van het advies en voorkomt dat alsnog de spoedlijn wordt gebeld.