Virtueel KIS

 

Zorggroepen willen huisartsen en POH’s maximaal ondersteunen bij hun ketenzorgorganisatie en -registratie. Daarnaast willen ze betrokken zorgverleners laagdrempelig en efficiënt laten samenwerken.

 

Onze oplossing

Met het Virtueel KIS van VIPLive kunnen huisartsenpraktijken en zorggroepen sneller en gemakkelijker hun ketenzorg organiseren. Geprotocolleerde zorgregistratie in het huisartsinformatiesysteem (HIS) is hiervoor de basis. Deze HIS-registratie wordt via een extractie met VIPLive gedeeld. Dit gebeurt veilig en met bescherming van persoonsgegevens. Op grond van deze gegevens biedt VIPLive praktisch en helder inzicht in de ketenzorg. Met de verschillende samenwerkingstools in VIPLive kunnen zorgverleners daarnaast laagdrempelig en efficiënt zorg afstemmen.

Niet meer dubbel registreren

De huisarts en praktijkondersteuner (POH) hoeven door het gebruik van extracties niet meer dubbel te registreren. Zij controleren één keer per kwartaal of de juiste patiënten zijn geïncludeerd in de chronische ketens. Hiervoor gaan ze met één druk op de knop in hun HIS naar VIPLive en vervolgens controleren ze de klaargezette patiëntenlijsten. Na akkoord kan de zorggroep de patiënten declareren. Dit declaratieproces wordt uitgebreider beschreven bij de Declaratieservice die deel uitmaakt van het Virtueel KIS.

Lees meer over de Declaratieservice

Praktisch en helder inzicht met dashboards

Per zorgprogramma is een dashboard beschikbaar met diagrammen en trendlijnen die helpen de kwaliteit van zorg te waarborgen. Huisartsen en POH’s kunnen in de dashboards op patiëntniveau doorklikken. Ook kunnen zij zien hoe ze het doen ten opzichte van andere praktijken in de regio’s en de zorggroepnorm. Daarnaast zijn per praktijk diverse rapporten beschikbaar zoals de NHG-accreditatierapporten, een oproepagenda en een populatiedashboard. De benchmarkdashboards en -rapporten helpen de zorggroep om praktijken nog beter te ondersteunen.

Samenwerkingstools

Vanuit VIPLive kunnen huisartsen en POH’s patiënten digitaal naar ketenpartners verwijzen, zoals een diabetespatiënt naar een podotherapeut of een COPD-patiënt naar een fysiotherapeut. Ook kunnen huisartsen en POH’s met VIPLive kaderartsen en medisch specialisten consulteren. Een huisarts kan hierdoor bijvoorbeeld nog tijdens een consult een vraag stellen aan een cardioloog over een patiënt met atriumfibrilleren. Met de VIPLive chatfunctie kunnen zorgverleners onderling  snel en veilig over patiënten overleggen.

Ook samenwerken met patiënten?
De voordelen van Virtueel KIS:
  • HIS = bron
  • Eén keer registeren
  • Snel declareren
  • Dashboard per zorgprogramma
  • Benchmarkrapportages
  • Samenwerkingstools
Meer informatie?

Bel gerust voor meer informatie

Cindy Verver
Commercieel Lead
088 - 52 81 020