Waarom beeldbellen tijdens triage loont (ook zonder corona)

Carla Mollink is triagist en applicatiebeheerder bij de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) en heeft al ruim vijf jaar ervaring met beeldbellen tijdens triage. Zij en haar collega’s willen niet meer anders. Triage met beeldbellen duurt één tot twee minuten langer, maar patiënten zijn tevredener en het voorkomt onnodige visites en consultaties. 

Carla, waarom deelt CHPA graag zijn ervaring met beeldbellen?


“Omdat wij geloven dat beeldbellen tijdens triage de zorg voor patiënten beter maakt. Als een zorgverlener heeft meegekeken, is een rit naar de post vaak niet nodig en is de patiënt meer gerustgesteld. Het kost de post per saldo geen extra tijd. Dat gunnen wij huisartsenposten en patiënten in heel Nederland. Daarom mogen posten contact opnemen om bij ons te komen kijken. Ik lijk wel een bekeerling! Maar ik ben geen fanaticus hoor! Ik zie gewoon elke keer in de praktijk welk verschil het maakt.”

Als een zorgverlener heeft meegekeken, is een rit naar de post vaak niet nodig en is de patiënt meer gerustgesteld.

Carla Mollink, triagist en applicatiebeheerder bij de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA)

Hoe is het beeldbellen bij jullie begonnen?


“Vijf jaar geleden zei onze innovatieve algemeen directeur ‘Ga eens kijken bij het beeldbellen in Apeldoorn.’ Dat heb ik gedaan met een aantal andere triagisten en huisartsen. We waren enthousiast en zijn vervolgens aan de slag gegaan met de beeldbel-applicatie ‘Mag ik meekijken’. We hebben er destijds aandacht aan besteed via lokale media en via wachtkamerschermen in huisartsenpraktijken. Patiënten in onze regio weten daardoor dat beeldbellen met de post mogelijk is en vragen er soms zelf naar. Inmiddels gebruiken we FaceTalk. Dat werkt ook prima, maar is wel iets minder praktisch, omdat patiënten een app moeten downloaden. We zijn om die reden aan het kijken naar een alternatief, bijvoorbeeld in Topicus HAP*.”


 *Topicus HAP heet inmiddels VIPLive Spoed EPD.

Hoe zetten jullie het in op de post?


“Triagisten gebruiken het beeldbellen tijdens de triage om meer informatie te krijgen. Er wordt een videoverbinding met de patiënt opgezet, waarbij het geluid uitstaat. Het gesprek blijft doorgaan via de telefoon, zodat de gesprekken opgenomen worden. Zodra er beeld is, kijkt de regiearts even mee. In het begin hadden we een aantal klachtengebieden afgesproken waarvoor we beeldbellen zouden inzetten. Inmiddels gebruiken we het voor veel meer klachten. De regel is; als het je helpt bij de triage, dan zet je het in.”

Waarom was en is het zo’n succes op jullie post?


“Het enthousiasme van patiënten is doorslaggevend. Het kan patiënten een rit van wel 20 kilometer besparen! Ook krijgen triagisten er al vrij snel handigheid in, waardoor het nauwelijks extra tijd kost. Ik denk één tot twee minuten, omdat je ook een aantal zaken niet hoeft vragen omdat je kunt meekijken.” 

“Het enthousiasme van patiënten is doorslaggevend. Het kan patiënten een rit van wel 20 kilometer besparen!

Carla Mollink, triagist en applicatiebeheerder bij de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA)

Welke impact had en heeft het coronavirus op het beeldbellen bij jullie?


“Op onze post is het beeldbellen flink geïntensiveerd. We bekijken nu ook geregeld ernstigere klachten met de regiearts.” 

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?


“Op het moment onderzoeken we of het in alle gevallen nodig is dat een regiearts meekijkt. Een triagist kan bijvoorbeeld prima beoordelen of de wondranden van een glip (zo noemen we in Twente een snee) aan elkaar zitten. Verder willen we de samenwerking met de thuiszorg intensiveren. Het is voor alle betrokkenen prettig als de regiearts via de thuiszorgmedewerker de wondroos van een oudere kan bekijken.


Update: sinds eind februari 2021 kunnen huisartsenposten kosteloos beeldbellen gebruiken vanuit het VIPLive Spoed EPD (Voorheen Topicus HAP). Zij kunnen hierover contact opnemen met Cindy Verver.