Spreekuur.nl 1 jaar! Een vliegende start…

Mede-initiatiefneemster Rosa Scherjon blikt terug

De mede door Topicus ontwikkelde digitale huisartsenpost en -praktijk Spreekuur.nl bestaat vandaag precies één jaar. Een jaar met een vliegende start. Met meer dan 16.000 afgenomen consulten. Meer dan twee miljoen patiënten die toegang hebben tot Spreekuur.nl. En met nog veel meer moois in het verschiet. Businessline Manager bij Topicus en mede-initiatiefnemer van Spreekuur, Rosa Scherjon, kijkt terug op een bijzonder jaar en alvast vooruit wat er komen gaat.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar kan ik er niet omheen… Wat heeft het coronavirus veel dingen anders laten gaan dan we ons hadden voorgenomen en dan we gewend waren. Dat geldt ook voor Spreekuur.nl. We zijn door corona bijvoorbeeld versneld live gegaan in de regio Eemland en Rijnmond, omdat we door corona zagen dat patiënten en huisartsen versneld openstonden voor digitale zorg. Doordat patiënten met Spreekuur.nl zelf digitale vragen over hun klachten konden beantwoorden (inclusief foto’s), hoefden ze niet naar de huisartsenpost te komen, en liepen ze daarmee ook geen risico om besmet te worden met het coronavirus. Ook voor huisartsen bleek het interessant om het te gebruiken. Via onder andere chat konden ze snel reageren op de ingevulde vragenlijst en zo ook tijdens de coronacrisis zorg blijven verlenen. 

Door corona hebben we ook meer patiënten digitaal geholpen dan gedacht in het eerste jaar. Inmiddels staat de teller op ruim 16.000 consulten, afgenomen door huisartsen in de deelnemende regio’s Eemland, Rijnmond en Drenthe. En dan te bedenken dat we aanvankelijk hoopten op 600 consulten in de eerste drie maanden. Dat aantal werd al binnen een maand bereikt! In Eemland waar we zijn gestart, is tijdens de drie maanden durende pilot 54 procent van de fysieke consulten voorkomen. In de eerste vier maanden zijn ruim 4000 patiënten behandeld in Rijnmond en Eemland. Inmiddels is ook Drenthe met Spreekuur gestart. Zij gebruiken het zowel voor de huisartsenposten als voor huisartsenpraktijken.

We zijn verrast dat ook mensen van 90 (de oudste patiënt!) Spreekuur.nl gebruiken!

Rosa Scherjon, Businessline Manager Topicus

Maar naast de enorme toestroom, waren er meer zaken die we niet hadden verwacht. We zijn verrast dat ook mensen van 90 (de oudste patiënt!) Spreekuur.nl gebruiken, dat patiënten chatten verkiezen boven videobellen en dat patiënten vooral gebruik maken van Spreekuur.nl voor huidklachten, wonden en klachten door vallen, stoten en kneuzingen. De NPS-score van 45 is een prachtige waardering voor al ons werk. Dat is ook het mooie aan innoveren, je kunt alles op papier uitdenken, maar pas in de praktijk ontdek je hoe mensen je dienst echt ervaren en gebruiken.

Spreekuur.nl biedt meer service aan patiënten, omdat ze binnen 30 minuten worden geholpen en niet meer in de wacht staan of naar de post hoeven te komen. Minder werkdruk bij huisartsen, omdat zij patiënten door de digitale voorbereiding sneller kunnen adviseren. Minder werkdruk voor triagisten, omdat patiënten zelf de triage doen en de zorgverlener het werk kan spreiden. Dat is wat we wilden bereiken met Spreekuur.nl. En dat is gelukt. Maar dat betekent niet dat we nu stilzitten. Integendeel. 

Wat ons betreft is de reis van Spreekuur.nl pas net begonnen. En we leggen de lat daarbij hoog. In 2021 willen we Spreekuur.nl in drie nieuwe regio’s introduceren en de online huisartsenpost voor zo’n drie miljoen Nederlanders beschikbaar maken en daarnaast Spreekuur.nl ruim beschikbaar maken voor de dagzorg. Ook willen we het aantal behandelgebieden uitbreiden naar 40 en Spreekuur koppelen met een aantal huisarts informatiesystemen (HIS’en). Ook gaan we een soepele overgang van een consult van de huisartsenpost naar de eigen huisarts beter faciliteren.

Alleen door continu de mogelijk- en onmogelijkheden van digitale zorg te laten zien, kun je gewoontes van deze huisartsen doorbreken

Rosa Scherjon, Businessline Manager Topicus

Dat alles zal blijven vragen om procesaanpassingen en soms ook verandermanagement. Vooral huisartsen zonder enige digitale ervaring, grijpen instinctief toch vaak terug naar hoe ze het altijd deden. En dat is toch; de patiënt fysiek uitnodigen. Alleen door continu de mogelijk- en onmogelijkheden van digitale zorg te laten zien, kun je gewoontes van deze huisartsen doorbreken. Samen met al onze partners – mede-initiatiefnemer DigiDok, Huisartsen Eemland, Huisartsenposten Rijnmond en Huisartsenzorg Drenthe- zijn wij er in ieder geval klaar voor.