ROHWN houdt beter zicht op kwaliteitsafspraken met VIPLive Praktijkplan

Zorggroep ROHWN is in 2018 begonnen met het managen van kwaliteitsafspraken via VIPLive Praktijkplan. Hierdoor houden zij beter zicht op hun kwaliteitsafspraken. We interviewden hierover Jeroen van Embden, Manager ICT van Zorggroep ROHWN/©aliber en Lisa Eekhof Directeur Integrale Zorg & Innovatie.

Wat is Praktijkplan?


Zorggroepen kunnen in de nieuwe VIPLive module Praktijkplan kwaliteitsafspraken per praktijk vastleggen en delen. Kwaliteitsmedewerkers kunnen in Praktijkplan het verslag van een praktijkbezoek registreren en de afspraken eenvoudig in een ‘to do’ lijst zetten met einddata. Ook kunnen zorggroepen aandachtspunten registreren; per praktijk en per zorgprogramma. Voor elke praktijk zijn de de gemaakte afspraken (inclusief einddata), losse opmerkingen en de aandachtspunten op een tijdlijn inzichtelijk.

Jeroen van Embden en Lisa Eekhof van ROHWN aan het woord 

 

Lisa, wat zijn de belangrijkste behoeften die Praktijkplan voor jullie vervult?

“Praktijkplan geeft ons de mogelijkheid om op overkoepelend niveau te monitoren waarom sommige praktijken minder goed of juist heel goed scoren op indicatorpercentages. Ons kwaliteitsteam gebruikt Praktijkplan namelijk voor het registreren van het contact met de praktijken. Hierdoor kunnen wij problemen signaleren, adresseren en helpen oplossen. Ook kunnen problemen die bij meerdere praktijken spelen, en zo praktijkoverstijgend zijn, op regionaal beleidsmatig niveau ondervangen worden.”

Jeroen, hoe zetten jullie het regionaal in?

“Praktijken en wijksamenwerkingsverbanden kunnen onze kwaliteitsteam medewerkers inschakelen om hulp te krijgen op de praktijk. De praktijkondersteuner krijgt vervolgens inhoudelijke ondersteuning en antwoord op vragen over de zorgprogramma’s. Er kunnen meerdere problemen ten grondslag liggen aan het dalen van indicatorpercentages. De kwaliteitsteam medewerker registreert in Praktijkplan in welke categorie het aandachtspunt valt: deskundigheid, personeelscapaciteit, registratieproblematiek of werkdruk. Vervolgens wordt er een actiepunt aan het probleem gekoppeld en toegewezen aan de verantwoordelijke medewerkers en de praktijkondersteuner. Ook kan er een deadline worden gegeven waardoor een en ander weer geëvalueerd kan worden als het opgelost is. Losse opmerkingen kunnen ook chronologisch op de tijdlijn van een praktijk worden weergegeven. Dit is handig om telefonische en mailcontacten tussen praktijkbezoeken door te registreren.”

"Het registreren van aandachtspunten loopt goed. Vervolgens kunnen wij ze als zorggroep monitoren"

Jeroen van Embden, Manager ICT van Zorggroep ROHWN/©aliber

Wat loopt goed?

“Het registreren van aandachtspunten loopt goed. Vervolgens kunnen wij ze als zorggroep monitoren. Door de coronacrisis hebben wij minder druk gezet op het behalen van indicator streefwaardes, omdat er ook minder patiënten afgelopen jaar in de praktijk gezien konden worden. Er is met het gebruik van de praktijktool wel een duidelijk overzicht hoe de chronische zorg verloopt bij de verschillende praktijken."

Lisa, wat zijn tussen nu en twee jaar wat jullie betreft de ‘next steps’ met Praktijkplan?

“Het is belangrijk voor de zorggroep om nog makkelijker alle data geaggregeerd te kunnen inzien en sorteren. Hierdoor worden belangrijke trends zichtbaar en kan de zorggroep praktijken nog beter helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook is het belangrijk om kwaliteitsmedewerkers exclusief te kunnen koppelen aan praktijken.”

Bent u geïnteresseerd in Praktijkplan?

Neem dan contact op met Cindy Verver.

Cindy Verver
Commercieel Manager
cindy.verver@topicus.nl 088 - 52 81 020