POH’s-GGZ én patiënten in Arnhem starten beter voorbereid aan een consult

Sinds oktober kunnen praktijkondersteuners (POH’s) GGZ en huisartsen in regio Arnhem een consultvoorbereidende vragenlijst inzetten via VIPLive. Deze bestaat uit de VierDimensionale Klachtenlijst (4DKL), aangevuld met verdiepende vragen. De verdieping gaat onder andere in op de hoofdklacht en verwachtingen. Zorggroep Onze Huisartsen ontwikkelde de inhoud van de ‘GGZ-vragenlijst’ met DigiDok; zorginnovator en Topicuspartner. POH-GGZ Hille Ettema is er blij mee.


4DKL uitbreiden

De POH’s GGZ van Onze Huisartsen werkten al met de 4DKL via VIPlive, maar er misten vragen die de hoofdklacht en context van de patiënt in kaart brachten. POH-GGZ Hille Ettema daarover: “Het is vaak helpend dat de patiënt zelf onder woorden brengt wat de klacht is en binnen welke omstandigheden die optreden. Daarnaast is specifieke informatie over psychotische kenmerken en middelengebruik essentieel voor het maken van een goede inschatting.”

Vanuit dat startpunt is de nieuwe consultvoorbereidende vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst begint met de 4DKL, waarna een patiënt verdiepende vragen beantwoordt over de hoofdklacht, eerdere hulpverlening, leefomstandigheden en zijn of haar verwachtingen. De vragen hebben daarnaast een ‘positieve gezondheid’ insteek. 


“Het samen met de patiënt bepalen wat er nodig is aan hulp is de kern van wat de POH-GGZ doet. Deze vragenlijst helpt daar bij!”

POH-GGZ Hille Ettema

Patiënten alvast activeren en aan het denken zetten

De digitale consultvoorbereiding levert belangrijke informatie op waarop een POH-GGZ kan doorvragen tijdens het consult. En de vragenlijst zet patiënten aan het denken en activeert ze. Jet Driessen, GGZ Consulent van Onze Huisartsen hierover: “Met de aanvullende vragen wordt de mogelijke relatie met omstandigheden duidelijk én denkt de patiënt al na over diens verwachting van hulpverlening”. De uitgebreide GGZ-consultvoorbereiding ondersteunt dus zowel patiënten als de POH’s GGZ en huisartsen.


Technische doorontwikkeling

Intussen zal de vragenlijst verder worden ontwikkeld. Dat zit hem vooral in de techniek. Het is bijvoorbeeld handig als de zorgverlener ook notities kan toevoegen aan het rapport. De notities geven de mogelijkheid om antwoorden van de patiënt in context te plaatsen. Verder worden er alerts toegevoegd, bijvoorbeeld bij suïcidaliteit en psychotische kenmerken. Als laatste komt er ook de optie om een automatisch gegenereerde samenvatting terug te koppelen naar het SOEP-gedeelte van het medisch dossier van de huisartsenpraktijk

Meer weten over consultvoorbereiding?

Huisartsenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen contact opnemen met Annoek Linthorst.