Nog patiëntgerichter werken met chronisch zieke patiënten

Eind september lanceerden we in VIPLive all-in digitale consultvoorbereiding voor patiënten met CVRM, DM COPD en Astma; inclusief vragen over leefstijl. De vragenlijsten zijn ontwikkeld met Stephanie Almer, waarnemend huisarts en Medisch Coördinator voor UNICUM. HZD, DOH, IZER en Onze Huisartsen gaven advies. Met de vragenlijsten kunnen praktijkondersteuners (POH’s) of huisartsen én hun patiënten beter klachten en problemen signaleren. Ook kunnen ze zien hoe uitkomsten zich over de tijd ontwikkelen. Hierdoor wordt de consulten nog patiëntgerichter.


Behoefte vanuit het veld


Stephanie Almer vertelt hoe de vragenlijsten tot stand zijn gekomen: “Ik was net gestart als Medisch Coördinator bij UNICUM toen een vertrekkende collega me vroeg mee te werken aan dit project. Praktijkondersteuners hadden een heldere, bondige vragenlijst nodig om de consulten voor de ketenzorg (CVRM, DM COPD en Astma) beter te kunnen voorbereiden. De beschikbare vragenlijsten voldeden niet helemaal aan hun wensen. Wat me aantrok in dit project is dat het vraaggestuurd is: er was een duidelijke behoefte vanuit de achterban. Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk aan deze behoefte te voldoen.” 

“Zowel de praktijkondersteuner als de patiënt kunnen de voortgang van uitkomsten over de tijd volgen.”

Stephanie Almer, waarnemend huisarts en Medisch Coördinator bij UNICUM

Ze vervolgt: “Het doel van deze vragenlijsten is om het voor zowel de patiënt als de praktijkondersteuner makkelijker te maken om het consult voor te bereiden. Je signaleert bijvoorbeeld bepaalde klachten of problemen. Hierdoor weet je precies wat er in het consult besproken moet worden. Daarnaast koppelt de vragenlijst bepaalde gegevens semi-automatisch terug naar het HIS, waardoor de praktijkondersteuner minder op het scherm hoeft in te vullen. Dankzij de vragenlijst is het consult zelf dus patiëntgerichter. Verder is het mogelijk om de voortgang van bepaalde uitkomsten over de tijd te volgen. Dat is inzichtelijk voor zowel de praktijkondersteuner als de patiënt.” 


Alerter op mogelijk hartfalen


Eén van de dingen die direct is meegenomen in de vragenlijst is het advies van het NHG om symptomen van hartfalen te signaleren. Er is een aantal klachten dat kan duiden op hartfalen. Als de patiënt in de vragenlijst aangeeft deze klachten te ervaren, verschijnt er een melding ‘denk aan hartfalen’ in het rapport voor de zorgverlener. 

“We zijn gekomen tot begrijpelijke teksten die passen bij een brede doelgroep patiënten en werkwijzen van vele POH’s.”

Stephanie Almer, waarnemend huisarts en Medisch Coördinator bij UNICUM

Samenwerking met verschillende zorggroepen


De uitdaging was om vragenlijsten te ontwikkelen die medisch inhoudelijk zinvol zijn en tegelijkertijd begrijpelijk voor de patiënt. Vele sessies van wikken en wegen kwamen er aan te pas. De vragenlijst moet niet te lang zijn, om patiënten minimaal te belasten. Tegelijkertijd moet de vragenlijst wel zo volledig mogelijk zijn, om tijdens het consult direct op kernzaken te kunnen focussen. 


Stephanie Almer zegt hierover: “We hebben veel tijd gestoken in het nadenken over de woordkeuze, om tot eenduidige en begrijpelijke teksten te komen die passen bij een brede doelgroep patiënten en werkwijzen van vele POH’s. Waar is het mogelijk en wenselijk om antwoorden direct door te zetten als HIS-meetwaarden? Wanneer is de vakkennis van de POH nodig voor de beoordeling? Dienen de antwoorden juist als signalering? We zijn gestart met de vragen die door de praktijken van UNICUM werden voorgesteld, om hierop voort te borduren met de zorggroepen. Zij hebben ook de testversies van de vragenlijsten doorlopen om zo te kijken naar zowel medisch inhoudelijke als technische zaken. We hebben veel gehad aan hun brede blik en waardevolle feedback!” 


Hoe werkt het?

Een POH of huisarts kan de volgende stappen doorlopen:

  • Je vraagt de patiënt of je per mail een vragenlijst mag opsturen.
  • Je verzendt de vragenlijst via VIPLive.
  • De patiënt ontvangt in zijn of haar mailbox een bericht met een link naar de vragenlijst.
  • De patiënt klikt na het invullen van de vragenlijst op verzenden.
  • Daarna is het resultaat direct in te zien in VIPLive en terug te koppelen naar het huisartsinformatiesysteem. Het resultaat is ook inzichtelijk voor de patiënt.
  • Tijdens het gesprek praat je over de antwoorden die de patiënt heeft gegeven. 

Klik hier om te lezen hoe HZD digitale consultvoorbereiding implementeerde. 


Ook voor POH’s-GGZ


Digitale consultvoorbereiding is ook in ontwikkeling voor de GGZ. Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst gebaseerd op de 4DKL. Deze is op 5 oktober geïntroduceerd tijdens de POH-GGZ dag van Onze Huisartsen. De zorggroep werkte hiervoor met de DIPP en hoopt met de nieuwe digitale vragenlijst nog beter aan te sluiten op de werkzaamheden van de POH-GGZ. 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw eigen VIPLive consultant of met Stefan ten Vergert.

Stefan ten Vergert
Business consultant
stefan.ten.vergert@topicus.nl 06-18987639