Gepland Vervoer voor RAV en meldkamers

Patiënten worden steeds vaker met ambulances vervoerd van en naar zorginstellingen; bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen voor onderzoek. Hierdoor komt de logistiek van ambulancevervoer onder druk te staan. Als er weinig zicht is op de aanvragen die worden gedaan, kunnen wachttijden enorm oplopen, missen patiënten hun afspraak, en neemt het aantal (follow-up) telefoontjes en herplanningen toe.

Onze oplossing

VIPLive Gepland Vervoer (voorheen Ambuplanner) is ontwikkeld in samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden en eindgebruikers. Uw meldkamercentralist wordt ondersteund met een overzichtelijk planbord dat automatisch en met behulp van logica continu alle aangevraagde ritten plant en herplant. Uw centralist geeft akkoord op een van de voorstellen, inclusief verwachte vervoertijd, of kan hiervan afwijken.


Daarnaast ondersteunt VIPLive Gepland Vervoer zorgverleners bij het indienen van een aanvraag. Zij doorlopen in de applicatie een vragenlijst om tot het juiste zorgniveau te komen. Daarnaast worden ze geholpen bij het bepalen van een haalbaar tijdstip en VIPLive biedt inzicht in de status van het aangevraagde vervoer. Centralisten kunnen de aanvraag eenvoudig beoordelen en wegzetten in het planbord. Zij krijgen minder (follow-up) telefoontjes en vaker wordt het juiste type ambulancevervoer aangevraagd. Patiënten komen bovendien vaker op tijd op hun afspraak.

Lees ook over de start van Haaglanden

Ervaringen met VIPLive Gepland Vervoer

"Met de module voor gepland vervoer kunnen onze zorgplanners de planning waarmaken, zodat patiënten op de afgesproken tijd vervoerd worden. Zorgafspraken met ketenpartners worden op deze wijze nagekomen. Het werkt eenvoudig en je kunt overrulen als je het toch anders wilt doen".
Anita Sidler
Anita Sidler
Zorgplanner Meldkamer Oost-Brabant
“De module voor planning van ambulancevervoer levert in onze regio tevreden patiënten en aanvragers op. Onze meldkamer krijgt minder telefoontjes en plant sneller een geschikt voertuig dat beschikbaar is. We zijn heel tevreden. Ook omdat de module prettig werkt voor alle betrokkenen.”
Arnold van der Meijden
Arnold van der Meijden
Hoofd Geneeskundige Meldkamer Haaglanden

Steeds meer ketenpartners gebruiken VIPLive Gepland Vervoer

In meerdere  Nederlandse ambulanceregio’s wordt ‘Gepland Vervoer’ (bekend als Ambuplanner) al gebruikt voor de coördinatie van planbaar ambulancevervoer. Daarnaast wordt Gepland Vervoer steeds meer ingebed in de systemen van de regionale zorgpartners zodat zij makkelijk hun aanvragen kunnen indienen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen in Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. Wij kunnen Gepland Vervoer eenvoudig aansluiten op de infrastructuur van deze partners.

De voordelen van VIPLive Gepland Vervoer
  • Ontzorging meldkamercentralist
  • Slimme automatisering planning
  • Minder telefoontjes naar centralist
  • Overzichtelijke planning
  • Samenwerken in de regio
  • Kortere wachttijden patiënten
Meer informatie?

Neem contact op met Joliene Brouwer.

Joliene Brouwer
Product Owner
06 416 471 00