Bevorderen juist gebruik van antibiotica door huisartspraktijken met VIPLive

Het RIVM heeft een rapport ontwikkeld om het juist gebruik van antibiotica door praktijken te bevorderen. Dit rapport is, met landelijke benchmark, nu in VIPLive te downloaden voor praktijken die VIPLive Inzicht rapportages gebruiken. Ze krijgen ook de mogelijkheid om anoniem mee te doen aan het RIVM-onderzoek. Daarnaast kunnen wij het rapport aanbieden als spiegelrapportage ten behoeven van FTO’s ‘Juist gebruik antibiotica’. Oók aan praktijken die geen VIPLive gebruiken. 

Handig antibiotica benchmarkrapport

Het VIPLive rapport ‘AB Stewardship’ geeft aan de hand van zestien indicatoren (te vinden onderaan dit bericht) inzicht in het voorschrijven van antibiotica binnen een praktijk. Een praktijk kan daarbij zijn data vergelijken met de landelijke norm. 


Het AB Stewardship rapport is te vinden onder de menuknop inzicht > rapporten > Categorie: RIVM Antibiotica.

Spiegelrapportage voor antibiotica FTO

Op verzoek kunnen wij voor een FTO een spiegelrapportage ‘AB Stewardship’ maken. In de rapportage worden de cijfers van deelnemende praktijken onderling en met de landelijke cijfers vergeleken. Het is mogelijk om dit rapport tijdens een FTO ‘Juist Gebruik Antibiotica’ te bespreken. Het FTO kan door het regionale zorgnetwerk Antibiotica Resistentie (ABR) worden ondersteund. Een huisartsexpert die getraind is om de spiegelrapportage te interpreteren, zal dan een nascholing verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor praktijken; ook de data-extractie wordt vergoed voor praktijken die geen VIPLive Inzicht gebruiken. Meer informatie over het FTO en de organisatie daarvan is te vinden op de website van het RIVM.

Meedoen aan RIVM antibiotica-onderzoek

Op dit moment zijn er op landelijk niveau geen surveillancedata beschikbaar waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen het voorschrift en de indicatie waarvoor het antibioticum is voorgeschreven. Deze data is zeer waardevol voor nader onderzoek naar trends in antibiotica voorschrijfgedrag en om de landelijke benchmark-cijfers van de methode ‘Juist Gebruik Antibiotica’ te verbeteren. Daarom zullen we huisartsenpraktijken met VIPLive Inzicht rapportages deze zomer via VIPLive toestemming vragen om jaarlijks hun AB Stewardship data anoniem en geaggregeerd te delen met het RIVM. Indien zij akkoord gaan, worden de gegevens automatisch gedeeld zonder dat zij er extra werk aan hebben. Met een kort bericht aan uw Calculus contactpersoon kunt zij het delen op elk moment beëindigen.

Het gaat om de volgende data:

 • Praktijkpopulatie (gemiddeld over peiljaar)
 • Totaal aantal antibiotica voorschriften per 1000 patiënten per jaar
 •  Aantal patiënten dat chronische antibiotica gebruikt per 1000 patiënten
 • Aantal augmentin voorschriften ten opzichte van alle antibiotica voorschriften
 • Aantal macroliden voorschriften ten opzichte van alle antibiotica voorschriften
 • Aantal quinolonen voorschriften ten opzichte van alle antibiotica voorschriften
 • Aantal augmentin en macroliden en quinolonen voorschriften ten opzichte van alle antibiotica voorschriften
 • Aantal amoxicilline en/of doxycycline voorschriften gekoppeld aan Pneumonie (R81) ten opzichte van alle antibiotica voorschriften gekoppeld aan Pneumonie
 • Aantal feneticilline voorschriften gekoppeld aan Tonsillitis (R76) ten opzichte van alle antibiotica voorschriften gekoppeld aan Tonsillitis
 • Aantal nitrofurantoïne en/of fosfomycine voorschriften gekoppeld aan Cystitis (U71) ten opzichte van alle antibiotica voorschriften gekoppeld aan Cystitis bij vrouwen
 • Aantal amoxicilline voorschriften gekoppeld aan Otitis (H71) media ten opzichte van alle antibiotica voorschriften gekoppeld aan Otitis media
 • Aantal flucloxacilline voorschriften gekoppeld aan Impetigo (S84) ten opzichte van alle antibiotica voorschriften gekoppeld aan Impetigo
 • Aantal episodes Otitis media (H71) met een J01 voorschrift
 • Aantal episodes Bovenste luchtweginfecties met J01 ten opzichte van alle episodes BLWI
 • Aantal episodes Lage luchtweginfecties met J01 ten opzichte van alle episodes LLWI
 • Aantal episodes Impetigo (S84) met een J01 voorschrift
Meer informatie?

Neem contact op met uw Calculus contactpersoon en als u die niet heeft, met Calculus Advies.