Tijdwinst HagaZiekenhuis door digitale aanvraag niet-spoedeisende ambulanceritten

Het personeel van het HagaZiekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum hoeft de meldkamer niet meer te bellen voor het aanvragen van niet-spoedeisende ambulanceritten. Zij kunnen de ritten namelijk ook digitaal aanvragen. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Daarnaast kan het ziekenhuispersoneel patiënten veel beter informeren over de verwachte aankomsttijd. Op de spoedeisende hulp (SEH) van het HagaZiekenhuis wordt de digitale module ‘VIPLive Gepland Vervoer’ (voorheen Ambuplanner) inmiddels bijna dagelijks gebruikt. Jan Out, SEH-verpleegkundige van het HagaZiekenhuis, vertelt over zijn ervaringen.

Veiligheidsregio Haaglanden nam het initiatief om een module voor digitale aanvraag van niet-spoedeisende ritten te ontwikkelen. Zij gingen samen met Topicus aan de slag en werkten daarbij samen met onder andere het Haags Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis. Deze ziekenhuizen hadden wel oren naar digitale samenwerking. Jan Out legt uit: “Op de SEH ontvangen we vaak oudere patiënten die niet mobiel zijn. Zij moeten soms midden in de nacht - als er geen rolstoeltaxi’s meer rijden - weer terug naar het verpleeghuis. Voor die mensen hebben we ambulancevervoer nodig. Hetzelfde geldt voor mensen die doorlopend zuurstof toegediend krijgen. Die kun je niet met de auto of taxi naar huis sturen. Ook moeten we wel eens patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Als zij onderweg medicijnen of hartbewaking nodig hebben, vragen wij gepland ambulancevervoer aan."

Minder nabellenWanneer Jan Out en collega’s een ambulance nodig hadden voor een patiënt, namen zij in het verleden telefonisch contact op met de meldkamer. Jan Out: “Voor de telefonische uitvraag van informatie lagen er geen protocollen. Het gevolg was dat de uitvraag zelden compleet was of dat er ruis ontstond. Meldkamer en ziekenhuis moesten elkaar regelmatig weer nabellen omdat informatie ontbrak. Bovendien kon de meldkamer geen duidelijke planning voor de ambulancerit afgeven. Daarin kwam verandering toen we startten met het digitaal aanvragen van gepland vervoer. We begonnen klein, in een pilotsetting.”

“Nu kunnen we gewoon zeggen om kwart over drie wordt u opgehaald!”

Jan Out, SEH-verpleegkundige van het HagaZiekenhuis

Het personeel van de SEH vraagt het ambulancevervoer nu via de VIPLive module Gepland Vervoer aan (voorheen Ambuplanner). Jan Out: “Daarbij moeten we meer vragen beantwoorden dan voorheen via de telefoon, maar we hoeven nooit meer nagebeld te worden door de meldkamer. Alles staat netjes ingevuld in de tool! Voor het ambulancepersoneel is het veel fijner dat ze elke keer dezelfde en de juiste informatie krijgen. Het grote voordeel voor de patiënt is dat we een betere indicatie kunnen geven van hoe laat de ambulance er is. Voorheen zeiden we: het kan wel een, twee of misschien wel vier uur duren voordat u wordt opgehaald, dat weten we niet zo goed. En nu kunnen we gewoon zeggen om kwart over drie wordt u opgehaald! Als het tijdstip verandert, dan kunnen we dat inzien en doorgeven aan de patiënt. Zo kunnen wij zelf ook beter anticiperen.”


Naast de Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis gebruikt nu ook de afdeling Hartbewaking (CCU) de module VIPLive Gepland Vervoer. Jan Out vertelt: “Ook daar worden veel mensen na een intake bij de hartbewaking weer overgeplaatst naar huis of naar de instelling. De collega’s daar deden heel veel ambulanceaanvragen per telefoon en vroegen ons hoe we daar op de SEH mee omgingen. Dus hebben ze een middagje bij ons meegekeken en vrij snel daarna was ook daar de module geïmplementeerd. Op beide afdelingen is veel tijdwinst behaald en voorkomen we miscommunicatie."

Juist in coronatijd handigJuist in coronatijd blijkt de module van extra toegevoegde waarde, vindt Jan Out. Hij besluit: “Je wilt zo goed mogelijk informatie verzamelen over wie waar naartoe gaat en wanneer bedden vrijkomen. Als de mensen het ziekenhuis niet in kunnen - wat we nu veel zien – en zelfs landelijk overgeplaatst worden van de Haagse regio naar Groningen, dan hebben we goede informatie nodig over wanneer de ambulance komt, om welke patiënten het gaat en welke zorg ze moeten krijgen onderweg. Dat was altijd al belangrijk, maar nu des te meer."

Meer weten?

Kijk op VIPLive.nl of neem contact op.

Joliene Brouwer
Product Owner
Joliene.brouwer@topicus.nl 06 416 471 00