Ethische code medewerkers Calculus

Elke medewerker van Calculus

 • behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;
 • is toegankelijk en aanspreekbaar;
 • verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;
 • is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn
 • toont zich een goede huisvader* tegenover mensen en middelen waarmee wordt omgegaan;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;
 • geeft vertrouwen en ruimte voor verantwoordelijkheid;
 • gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;
 • komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;
 • neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;
 • vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;
 • weet wat in onze samenleving en organisatie grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop aanspreekbaar;
 • signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd kan worden;
 • begrijpt het belang van informatiebeveiliging en privacy voor de organisatie en klanten en handelt daar naar;
 • kan – ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;
 • mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.


*De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. ‘Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.


Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens Calculus werkzaamheden verrichten.